Odnawialne źródła energii

12 lutego 2024

Nowelizacja prawa energetycznego – najważniejsze zmiany przepisów i co one oznaczają dla uczestników rynku energetycznego

Na skutek nowelizacji, do polskiego porządku prawnego zostało wprowadzonych wiele nowych instytucji, rozszerzone zostały również kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także wprowadzono szereg regulacji związanych […]
6 grudnia 2022

Szkolenie certyfikowane – Zamrożenie cen energii i gazu – wdrożenie, procesy, obsługa odbiorcy uprawnionego, zaliczki i rekompensaty

Szkolenie prowadzi Aleksandra Lindner- Adwokat, Mediator sądowy, dyrektor działu energetycznego i korporacyjnego HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy. Broszura – SZKOLENIE – ZAMROŻENIE CEN ENERGII I GAZU […]
10 listopada 2022

Przesłanki uprawniające do dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego

Chodzi więc o osobę w gospodarstwie domowym, w którym: głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, […]
8 listopada 2022

Ceny energii elektrycznej w 2023 r

Roczne limity zużycia energii w cenie obowiązującej w 2022 r. dla gospodarstw domowych Limitem zużycia energii elektrycznej w 2023 r. przez gospodarstwa domowe w ramach którego […]