Odnawialne źródła energii

8 lipca 2024

Rozliczenie podatku VAT i podatku akcyzowego przez prosumentów w związku ze sprzedażą energii elektrycznej

Na czym polega problem? Dzięki rosnącej popularności odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza instalacji fotowoltaicznych, coraz więcej gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw decyduje się na produkcję własnej energii. […]
2 lipca 2024

URE o wyzwaniach w wydaniu warunków przyłączenia do sieci – analiza sprawozdania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za 2023 r.

Odmowy wydania warunków przyłączenia w liczbach Jak wynika z danych za rok 2023, przedsiębiorstwa energetyczne zgłosiły aż 7 448 odmów wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, […]
1 lipca 2024

Koncesja na Wytwarzanie Energii Elektrycznej w Polsce

Co to jest koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej? Przepisy Prawa Przedsiębiorców czy ustawy o Prawie energetycznym nie definiują pojęcia koncesji. Możemy zatem posiłkować się dorobkiem doktryny. […]
25 czerwca 2024

Przejście umowy na sprzedaż energii na spadkobiercę

To, czy umowa sprzedaży energii elektrycznej przechodzi na spadkobiercę po śmierci odbiorcy można przenalizować w pierwszej kolejności od strony możliwości wstrzymania dostarczania energii przez przedsiębiorstwo energetyczne. […]
24 czerwca 2024

Magazyny energii – czy aktualne regulacje w wystarczający sposób znoszą bariery administracyjne do ich rozwoju?

Na gruncie Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1093), […]
19 czerwca 2024

Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy wyróżniona w 22 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita

To są właśnie te momenty. Z ogromną dumą i radością dzielimy się z Wami fantastycznymi wiadomościami! Dziś podczas rozdania nagród 22. Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita nasza […]
18 czerwca 2024

Zmiany w rozliczaniu prosumentów

Zmiany w rozliczaniu prosumentów: Główne założenia Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, tj. art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach […]
16 czerwca 2024

Odwołanie od decyzji Prezesa URE do SOKiK

Kiedy można złożyć odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Zgodnie z art. 30 ust. 2 – 4 ustawy z […]
13 czerwca 2024

Dystrybucja paliwa w Polsce od strony prawnej – co warto wiedzieć?

Dystrybucja paliwa – podstawowe informacje prawne Podstawowym aktem prawnym regulującym dystrybucję paliwami ciekłymi jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo Energetyczne. Na początku […]