1. HWW
 2. /
 3. Usługi
 4. /
 5. Upadłość i restrukturyzacja
 6. /
 7. Restrukturyzacja sądowa i pozasądowa

Restrukturyzacja sądowa i pozasądowa


Oferujemy doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji sądowej i pozasądowej. Nasze usługi obejmują opracowanie planów restrukturyzacyjnych, negocjacje z wierzycielami, przygotowanie dokumentacji oraz reprezentację przed sądami i organami administracyjnymi. Pomagamy naszym klientom w zarządzaniu ryzykiem finansowym oraz zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa restrukturyzacyjnego.

Nasz zespół prawników posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw, negocjacjach z wierzycielami oraz opracowaniu strategii restrukturyzacyjnych. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne, które pozwala naszym klientom na skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz osiąganie celów biznesowych.

Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w realizacji procesów restrukturyzacji sądowej i pozasądowej, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne w zakresie opracowania planów restrukturyzacyjnych, negocjacji z wierzycielami oraz przygotowania dokumentacji restrukturyzacyjnej. Pomagamy naszym klientom w zarządzaniu ryzykiem finansowym oraz zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa restrukturyzacyjnego.

Nasze usługi obejmują również doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem prawnym i finansowym związanym z realizacją procesów restrukturyzacyjnych. Reprezentujemy naszych klientów w sporach dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarówno przed sądami, jak i w postępowaniach administracyjnych. Oferujemy wsparcie w zakresie opracowania strategii restrukturyzacyjnych, analizy ryzyk prawnych oraz przygotowania dokumentacji procesowej, która pozwala na skuteczne zarządzanie ryzykiem prawnym oraz osiąganie celów biznesowych.

Osoba kontaktowa

Mikołaj Hewelt

Adwokat, doradca podatkowy i restrukturyzacyjny

mikolaj.hewelt@hww.pl
+48 22 100 42 24

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.