Zuzanna Bokina-Kielbasa

3 lipca 2023

Rodzaje praw autorskich i możliwości ich zbywania

Przez utwór rozumiemy każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego […]
16 lutego 2023

Czym jest sprawozdanie z działalności spółki i kiedy należy je sporządzić

Co do zasady, zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości, składanie sprawozdań z działalności spółki dotyczy: spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych; tych spółek jawnych i komandytowych, których […]
3 stycznia 2023

Nowe przepisy w prawie konsumenckim od 1 stycznia 2023 r.

Nowelizacja objęła szereg przepisów krajowych, m.in. zmianie uległy: ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawa o […]
3 listopada 2022

Jak prawidłowo pozyskiwać zgody na wysyłkę newslettera?

Wyjaśnijmy – newsletter jest przesyłaniem informacji handlowych, zaś wysyłanie mailowo informacji handlowych jest przetwarzaniem danych osobowych klientów witryny, najczęściej ich imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Przetwarzanie […]
26 lipca 2022

Nowe obowiązki Zarządu sp. z o.o. i zmiany w zakresie odpowiedzialności jego członków – nowelizacja kodeksu spółek handlowych.

13 października 2022 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych. Uchwalona w lutym tego roku nowelizacja KSH wprowadza cały szereg nowych przepisów i zmienia […]
29 czerwca 2022

Zbliżają się terminy składania sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy

Aby spełnić powyższe obowiązki w pierwszej kolejności spółka powinna dysponować sporządzanym przez swoją księgowość sprawozdaniem finansowym, które powinno zostać podpisane zarówno przez osobę sporządzającą sprawozdanie, jak […]
5 kwietnia 2022

Zarząd czy rada dyrektorów? Innowacje prostej spółki akcyjnej

Prostą spółkę akcyjną możemy założyć przez system s-24, co nie jest możliwe w przypadku spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej. Nie mamy w niej kapitału zakładowego, a akcyjny, […]
24 lutego 2022

Naruszenie ochrony danych osobowych, postępowanie w razie wystąpienia naruszeń i ich skutki

Zgodnie z art. 4 pkt. 12 RODO naruszeniem ochrony danych osobowych jest naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia […]
9 lutego 2022

Obowiązki wynikające z przepisów RODO i skutki ich naruszenia

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych […]