URE o wyzwaniach w wydaniu warunków przyłączenia do sieci – analiza sprawozdania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za 2023 r.