1. HWW
 2. /
 3. Branże
 4. /
 5. Firmy rodzinne

Firmy rodzinne


Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego, skierowane specjalnie do firm rodzinnych. Rozumiemy unikalne wyzwania i potrzeby, które towarzyszą prowadzeniu biznesu rodzinnego, dlatego oferujemy szeroki zakres usług prawnych dostosowanych do specyfiki tych przedsiębiorstw.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w następujących obszarach firm rodzinnych:

Planowanie Sukcesji i Zarządzanie Majątkiem Rodzinnym:

 • Doradztwo w zakresie planowania sukcesji, w tym przygotowanie i implementacja strategii przekazania władzy oraz majątku kolejnemu pokoleniu.
 • Tworzenie i zarządzanie trustami oraz fundacjami rodzinnymi.
 • Ochrona majątku rodzinnego poprzez optymalizację struktur własnościowych i podatkowych.

Strukturyzacja i Reorganizacja Firm Rodzinnych:

 • Doradztwo przy zakładaniu, restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw rodzinnych.
 • Przygotowanie umów spółek, statutów oraz innych dokumentów korporacyjnych.
 • Analiza i optymalizacja struktur właścicielskich w celu zapewnienia stabilności i efektywności zarządzania.

Rozwiązywanie Sporów Rodzinnych:

 • Mediacje i arbitraż w sporach rodzinnych, w tym konflikty między członkami rodziny związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących sporów wewnątrz rodzinnych oraz sporów zewnętrznych.

Prawo Pracy i HR:

 • Doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym przygotowanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów oraz polityk wewnętrznych.
 • Zarządzanie relacjami pracowniczymi i rozwiązywanie sporów pracowniczych w firmach rodzinnych.

Optymalizacja Podatkowa i Finansowa:

 • Doradztwo podatkowe mające na celu optymalizację obciążeń podatkowych firm rodzinnych.
 • Planowanie finansowe i doradztwo inwestycyjne, mające na celu zabezpieczenie i pomnażanie majątku rodzinnego.

Compliance i Ład Korporacyjny:

 • Wdrażanie systemów compliance i zasad ładu korporacyjnego dostosowanych do potrzeb firm rodzinnych.
 • Szkolenia i warsztaty dla członków rodziny oraz kadry zarządzającej w zakresie najlepszych praktyk zarządzania i zgodności z przepisami.

Nasza kancelaria łączy doświadczenie i wiedzę prawną z głębokim zrozumieniem dynamiki firm rodzinnych, co pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Dzięki naszej pomocy, firmy rodzinne mogą nie tylko skutecznie funkcjonować, ale również rozwijać się i prosperować na przestrzeni pokoleń.

Osoba kontaktowa

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.