1. HWW
 2. /
 3. Branże
 4. /
 5. Nowe technologie

Prawo nowych technologii


Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie nowych technologii, dostosowane do dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego i technicznego.

Nasza specjalizacja obejmuje szeroki wachlarz usług w zakresie prawa nowych technologii, w tym:

Ochrona Danych Osobowych

 • Audyt zgodności z RODO: Przeprowadzamy audyty zgodności z przepisami RODO, identyfikując obszary wymagające dostosowania i proponując odpowiednie rozwiązania.
 • Polityki prywatności i regulaminy: Opracowujemy i weryfikujemy polityki prywatności oraz regulaminy serwisów internetowych, aplikacji mobilnych i innych platform cyfrowych.
 • Incydenty bezpieczeństwa danych: Doradzamy w zakresie zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa danych oraz reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z organami nadzorczymi.

Własność Intelektualna

 • Ochrona oprogramowania: Pomagamy w zabezpieczaniu praw autorskich do oprogramowania, tworzeniu umów licencyjnych oraz zarządzaniu licencjami.
 • Znak towarowy i patenty: Doradzamy w procesie rejestracji i ochrony znaków towarowych, patentów oraz wzorów przemysłowych.
 • Spory związane z własnością intelektualną: Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej.

Prawo Internetu i E-commerce

 • Umowy internetowe: Opracowujemy i negocjujemy umowy dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, hostingowych, cloud computing i innych usług online.
 • Regulacje e-commerce: Doradzamy w zakresie przepisów dotyczących sprzedaży online, w tym ochrony konsumentów, reklamacji i zwrotów.
 • Prawo telekomunikacyjne: Zapewniamy wsparcie prawne w zakresie regulacji telekomunikacyjnych, w tym w obszarze świadczenia usług dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych.

Cyberbezpieczeństwo

 • Zarządzanie ryzykiem: Oferujemy doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem, w tym audyty bezpieczeństwa IT.
 • Regulacje prawne: Pomagamy w dostosowywaniu działań do wymogów prawnych związanych z cyberbezpieczeństwem, takich jak dyrektywa NIS (Network and Information Systems).
 • Reakcja na incydenty: Wspieramy naszych klientów w przypadku cyberataków, zapewniając kompleksowe doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na incydenty i dochodzenia roszczeń.

Fintech i Blockchain

 • Regulacje fintech: Doradzamy w zakresie regulacji dotyczących innowacyjnych usług finansowych, takich jak płatności mobilne, kryptowaluty i inne technologie finansowe.
 • Smart kontrakty: Pomagamy w tworzeniu i analizie smart kontraktów oraz doradzamy w zakresie ich legalności i wykonalności.
 • Projekty blockchain: Wspieramy naszych klientów w realizacji projektów opartych na technologii blockchain, zapewniając kompleksową obsługę prawną.

Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy łączy dogłębną wiedzę prawną z rozumieniem technologii, aby oferować naszym klientom skuteczne i nowoczesne rozwiązania prawne. Naszym celem jest wspieranie innowacji, zapewniając jednocześnie zgodność z obowiązującymi przepisami i minimalizowanie ryzyk prawnych.

Osoba kontaktowa

Mikołaj Hewelt

Adwokat, doradca podatkowy i restrukturyzacyjny

mikolaj.hewelt@hww.pl
+48 22 100 42 24

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.