1. HWW
  2. /
  3. Usługi
  4. /
  5. Compliance

Compliance


W Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie compliance, które pomagają firmom w zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami. Nasza specjalizacja obejmuje szeroki zakres obszarów, w tym whistleblowing, forensic, zwalczanie korupcji, weryfikację kontrahentów, due diligence w łańcuchach dostaw oraz ESG.

Zakres Specjalizacji Compliance Doradztwa Prawnego Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy:

Compliance

Nasze usługi w zakresie compliance obejmują tworzenie, wdrażanie i monitorowanie programów zgodności, które pomagają firmom zidentyfikować i zarządzać ryzykami prawnymi. Oferujemy doradztwo w zakresie budowy struktur zgodności, opracowywania polityk i procedur oraz szkolenia pracowników, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami.

Whistleblowing

Specjalizujemy się w tworzeniu i wdrażaniu systemów whistleblowingowych, które umożliwiają pracownikom i interesariuszom zgłaszanie nieprawidłowości w sposób bezpieczny i poufny. Pomagamy firmom w opracowywaniu procedur zgłaszania, ocenie ryzyka oraz zapewnianiu ochrony osób zgłaszających naruszenia.

Forensic

Nasze usługi forensic obejmują analizę dowodów, badania due diligence oraz wsparcie w śledztwach wewnętrznych. Pomagamy firmom w identyfikacji, badaniu i raportowaniu przypadków nadużyć gospodarczych, a także doradzamy w zakresie wdrażania skutecznych programów antykorupcyjnych i procedur zarządzania ryzykiem.

Zwalczanie Korupcji

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie zwalczania korupcji, pomagając firmom w identyfikacji, badaniu i zapobieganiu przypadkom korupcji. Nasze usługi obejmują ocenę ryzyka, opracowywanie polityk antykorupcyjnych, szkolenia pracowników oraz wsparcie w zakresie zgodności z międzynarodowymi standardami i regulacjami antykorupcyjnymi.

Weryfikacja Kontrahentów

Świadczymy usługi weryfikacji kontrahentów, pomagając firmom minimalizować ryzyko związane z nawiązywaniem współpracy z nowymi partnerami handlowymi. Przeprowadzamy kompleksowe analizy kontrahentów, oceniając ich wiarygodność finansową, reputację oraz zgodność z przepisami prawa.

Due Diligence w Łańcuchach Dostaw

Nasza kancelaria oferuje usługi due diligence w łańcuchach dostaw, zapewniając kompleksową analizę dostawców i partnerów biznesowych. Pomagamy firmom identyfikować potencjalne zagrożenia, minimalizować ryzyko oraz zapewniać zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi i standardami etycznymi.

ESG (Environmental, Social, and Governance)

Wspieramy firmy w realizacji celów ESG, oferując doradztwo prawne w zakresie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Pomagamy klientom wdrażać strategie ESG, zgodne z globalnymi standardami i regulacjami, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju oraz budowy wartości długoterminowej.

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy zapewnia wszechstronne wsparcie w zakresie compliance, pomagając klientom osiągać cele biznesowe w zgodzie z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Osoba kontaktowa

Zuzanna Bokina-Kiełbasa

Radca prawny


zuzanna.bokina@hww.pl
(22) 100 42 24

Napisz do nas    W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

    W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

    Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.