Administracja

10 sierpnia 2022

Przedawnienie roszczeń w transporcie na gruncie Ustawy Prawo przewozowe

Powstaje zatem pytanie, z którego aktu prawnego skorzystać na potrzeby danej sprawy. Upraszczając, można powiedzieć, że Ustawa Prawo przewozowe będzie miała zastosowanie – zgodnie z art. […]
22 lutego 2022

Dezaktywowanie gniazda elektrycznego przy miejscu postojowym przez wspólnotę mieszkaniową pomimo braku podjęcia uchwały. Jak się bronić?

W takiej sytuacji narażamy się na podjęcie decyzji dotyczących naszej nieruchomości wbrew naszej woli. Wszystko jest w porządku jeżeli decyzje te są podejmowane w oparciu o […]
31 stycznia 2022

Natura stosunku ubezpieczenia a niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego praktyki towarzystw ubezpieczeniowych

W świetle powyższego należy zadać sobie pytanie co dokładnie, tj. jakie elementy umowy określają naturę stosunku ubezpieczenia. Otóż przede wszystkim istotą umowy ubezpieczenia jest takie ukształtowanie […]