Zamówienia
publiczne


Nasz zespół świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno dla wykonawców, jaki i dla zamawiających, w postępowaniach przetargowych w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w postępowaniach opartych o wewnętrzne procedury zamawiających.

Doradzamy we wszelkich sprawach dotyczących zamówień publicznych i niepublicznych, w tym w szczególności:

 • przygotowujemy, weryfikujemy z Klientem wszelkie dokumenty potrzebne w danym postępowaniu;
 • przygotowujemy, weryfikujemy dokumentację przetargową postępowania;
 • konsultujemy, opracowujemy wspólnie z Klientem dobór najlepszej strategii dla uzyskania zamówienia;  
 • przygotowujemy z Klientem projekty pism w postepowaniach przetargowych, pism procesowych w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz w postępowaniach sądowych;
 • reprezentujemy naszych Klientów w postepowaniach przed KIO oraz w postępowaniach sądowych;
 • realizujemy szkolenia dot. ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • udzielamy pomocy prawnej naszym Klientom na etapie realizacji umów przetargowych, sporów przedsądowych i sądowych dot. realizacji umów;
 • doradzamy, reprezentujemy Klientów w postępowaniach kontrolnych.

Osoba kontaktowa

Adrian Łukasik

Aplikant radcowski


adrian.lukasik@hww.pl
+48 732 733 402

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt, Wojnowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.