1. HWW
 2. /
 3. Usługi
 4. /
 5. Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne


Nasz zespół świadczy kompleksową obsługę prawną w sprawach dotyczących prawa zamówień publicznych. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Specjalizujemy się w następujących obszarach:

 • Przygotowywanie, opiniowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, oświadczenia): Nasza kancelaria oferuje profesjonalne przygotowanie oraz weryfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i wszelkich niezbędnych oświadczeń. Dbamy o zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami zamawiającego.
 • Przygotowywanie, opiniowanie umów w zamówieniach publicznych: Sporządzamy i analizujemy umowy związane z zamówieniami publicznymi, zapewniając, że są one zgodne z prawem oraz zabezpieczają interesy naszych klientów.
 • Postępowania odwoławcze przed KIO (Krajową Izbą Odwoławczą): Prowadzimy postępowania odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą, reprezentując naszych klientów i dbając o ich prawa w procesie odwoławczym.
 • Reprezentacja w zagranicznych zamówieniach publicznych: Nasze usługi obejmują również wsparcie w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych, reprezentując klientów na rynkach zagranicznych i pomagając w realizacji projektów na skalę globalną.
 • Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO): Sporządzamy skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, dążąc do ochrony interesów naszych klientów na każdym etapie postępowania.
 • Umowy konsorcjum: Przygotowujemy umowy konsorcjum, które pozwalają na efektywną współpracę między podmiotami realizującymi wspólnie zamówienia publiczne, z uwzględnieniem odpowiedzialności i zakresu obowiązków partnerów konsorcjum.
 • Weryfikacja ofert: Dokonujemy szczegółowej analizy ofert składanych w postępowaniach przetargowych, weryfikując ich zgodność z wymaganiami zamawiającego oraz przepisami prawa.
 • Weryfikacja zasadności odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy: Przeprowadzamy analizy zasadności decyzji o odrzuceniu ofert lub wykluczeniu wykonawców, dążąc do zapewnienia fair play w procesach przetargowych.

Nasz zespół ekspertów zapewnia wszechstronną obsługę prawną na każdym etapie postępowań związanych z zamówieniami publicznymi, gwarantując profesjonalizm, skuteczność i pełne zaangażowanie.

Osoba kontaktowa

Adrian Łukasik

Aplikant radcowski

adrian.lukasik@hww.pl
+48 732 733 402

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.