Zamówienia
publiczne


Nasz zespół świadczy kompleksową obsługę prawną w sprawach dotyczących prawa zamówień publicznych. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W tym w szczególności:

  • przygotowujemy i opiniujemy dokumentację przetargową (SIWZ, oświadczenia);
  • sporządzamy umowy w zamówieniach publicznych;
  • prowadzimy postępowania odwoławcze przed KIO (Krajową Izbą Odwoławczą);
  • specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań o waloryzację wynagrodzenia wykonawcy.

Osoba kontaktowa

Adrian Łukasik

Aplikant radcowski


adrian.lukasik@hww.pl
+48 732 733 402

Napisz do nas    W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

    W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

    Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.