Paulina Barańska

16 czerwca 2024

Odwołanie od decyzji Prezesa URE do SOKiK

Kiedy można złożyć odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Zgodnie z art. 30 ust. 2 – 4 ustawy z […]