1. HWW
  2. /
  3. Usługi
  4. /
  5. Umowy

Umowy


Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym w zakresie szerokiego wachlarza umów i kontraktów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Nasze usługi obejmują umowy sprzedaży, w tym kwestie rękojmi i gwarancji, oraz umowy serwisowe, które zabezpieczają interesy naszych klientów w zakresie świadczonych usług serwisowych. Oferujemy również doradztwo w zakresie umów franczyzowych (franchising), umożliwiając rozwijanie sieci franczyzowej na korzystnych warunkach prawnych.

Wspieramy klientów przy tworzeniu i negocjowaniu umów przedstawicielskich, dealerskich oraz prowizyjnych, dbając o ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Specjalizujemy się także w umowach agencyjnych i zlecenia, zapewniając precyzyjne określenie obowiązków i praw stron umowy. Nasze doradztwo obejmuje również umowy najmu i dzierżawy, które pomagają w zabezpieczeniu praw naszych klientów, oraz umowy leasingu i zastawu, oferując kompleksowe wsparcie prawne w zakresie finansowania i zabezpieczeń.

Kancelaria zajmuje się także umowami depozytu i dystrybucji, dbając o prawidłowe uregulowanie stosunków prawnych między stronami. Wspieramy innowacyjne projekty naszych klientów poprzez profesjonalne doradztwo w zakresie umów R&D (research and development). Pomagamy również w zabezpieczaniu wierzytelności naszych klientów poprzez przewłaszczenie na zabezpieczenie oraz zapewniamy wsparcie w zakresie akredytywy dokumentowej, co umożliwia bezpieczne przeprowadzanie transakcji międzynarodowych.

Nasza kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie umów o roboty budowlane, dbając o właściwe uregulowanie praw i obowiązków stron kontraktu budowlanego. Specjalizujemy się również w umowach w handlu międzynarodowym oraz międzynarodowych kontraktach handlowych, oferując wsparcie na każdym etapie transakcji międzynarodowej. Doradzamy przy umowach na prawach obcych, zapewniając ich zgodność z lokalnymi przepisami prawa międzynarodowego.

Pomagamy naszym klientom w tworzeniu regulaminów, ogólnych warunków umów (OWU), wzorców umownych oraz umów ramowych, dbając o ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Świadczymy usługi doradcze w zakresie prawa pierwokupu oraz prawa odkupu, zabezpieczając interesy naszych klientów w transakcjach nieruchomościowych. Nasza kancelaria oferuje również wsparcie w zakresie umów spółki oraz negocjacji umów, dbając o prawidłowe uregulowanie stosunków prawnych między wspólnikami oraz stronami umowy.

Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy, gdzie nasz zespół doświadczonych prawników zapewni Państwu profesjonalne doradztwo prawne dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Osoba kontaktowa

Zuzanna Bokina-Kiełbasa

Radca prawny


zuzanna.bokina@hww.pl
(22) 100 42 24

Napisz do nas    W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

    W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

    Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.