RODO


Wspieramy Klientów w zakresie kompleksowego wdrożenia w prowadzonej organizacji procedur przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

Doradzamy i reprezentujemy Klientów w szczególności w ramach następujących działań:

 • Przeprowadzanie audytów procesów i dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych funkcjonujących w danej organizacji;
 • Sporządzanie całościowej dokumentacji RODO, w tym polityki ochrony danych osobowych, rejestru czynności przetwarzania, klauzul informacyjnych, upoważnień, umów powierzenia przetwarzania danych, zasad retencji danych osobowych;
 • Doradztwo w zakresie środków bezpieczeństwa stosowanych w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych;
 • Wdrożenie opracowanej dokumentacji jak i procedur przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO w prowadzonej organizacji;
 • Reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Osoba kontaktowa

Zuzanna Bokina-Kiełbasa

Radca prawny


zuzanna.bokina@hww.pl
(22) 100 42 24

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.