1. HWW
 2. /
 3. Usługi
 4. /
 5. Postępowania sądowe i arbitrażowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe


Zespół procesowy Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy oferuje kompleksowe usługi doradztwa prawnego, pomagając klientom w rozwiązywaniu sporów sądowych zarówno w zakresie prawa cywilnego, jak i prawa karnego. Dbamy o interesy klientów na najwyższym poziomie na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w toku postępowania sądowego, wykorzystując naszą wiedzę oraz doświadczenie.

Pomoc prawna w postępowaniu sądowym - czym się zajmujemy?

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w toku postępowania sądowego, podczas którego wykorzystujemy zdobytą wiedzę oraz bogate doświadczenie.Nasza kancelaria specjalizuje się także w prowadzeniu sporów przed sądami arbitrażowymi. Arbitraż pozwala na rozwiązanie sporów w sposób umożliwiający stronom dalsze wspólne prowadzenie interesów, zarówno w trakcie trwania sporu, jak i po jego zakończeniu.

Nasza oferta obejmuje:

 • Mediacje sądowe: Skuteczne wsparcie w mediacjach sądowych, dążąc do polubownego rozwiązania sporów.
 • Spory o prawa majątkowe: Pomoc w sprawach dotyczących zapłaty, kar umownych oraz odszkodowań.
 • Spory o prawa niemajątkowe: Reprezentacja w sprawach dotyczących praw osobistych i niemajątkowych.
 • Reprezentacja przed sądami: Zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania.
 • Reprezentacja przed sądami zagranicznymi: Profesjonalne wsparcie w sporach międzynarodowych.
 • Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym: Skuteczne działania na rzecz odzyskiwania należności.
 • Uznawanie wyroków za granicą: Pomoc w uznawaniu wyroków sądów zagranicznych, zarówno w UE, jak i poza UE.
 • Wykonywanie wyroków zagranicznych w Polsce: Wsparcie w egzekucji zagranicznych wyroków na terenie Polski.
 • Spory z zakresu prawa budowlanego: Reprezentacja w sprawach dotyczących rozliczeń inwestycji budowlanych, w tym infrastrukturalnych.
 • Spory z zakresu prawa własności intelektualnej: Pomoc w sporach dotyczących znaków towarowych, patentów i wzorów użytkowych.
 • Spory z zakresu prawa własności nieruchomości: Reprezentacja w sprawach wywłaszczeń oraz sporów z umów najmu lub dzierżawy.
 • Spory z umów handlowych: Wsparcie w sporach związanych z handlem międzynarodowym.
 • Spory korporacyjne: Pomoc w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków organów spółek oraz innych kwestii korporacyjnych.

Nasza pomoc w zakresie postępowań sądowych i arbitrażowych może obejmować następujące usługi:

 • Analiza stanu faktycznego oraz prawnego sporu na etapie przedsądowym wraz z rekomendacją dalszych działań.
 • Pomoc w przygotowaniu materiału dowodowego.
 • Wykonywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień wskazanych przez klienta.
 • Pełnienie obowiązków obrońcy lub pełnomocnika w postępowaniu karnym.
 • Dochodzenie należności pieniężnych.
 • Przygotowanie oraz złożenie pozwu.
 • Stworzenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń.
 • Kompleksowe przeprowadzenie sporu sądowego.
 • Przygotowanie ugód sądowych.
 • Udział w mediacjach oraz rozmowach prowadzących do polubownego rozwiązania sporu.
 • Zastępstwo procesowe w toku całego postępowania.
 • Wszczęcie oraz monitorowanie postępowania egzekucyjnego.

Zalety arbitrażu:

Arbitraż oferuje szybkość, wysoką jakość i elastyczność postępowania oraz stosunkowo niskie koszty. Jego zaletą jest kameralna i kulturalna atmosfera, która sprzyja rozwiązaniu sporu przez eksperckie grono, szanowane i zaakceptowane przez obie strony. Nasze wsparcie obejmuje:

 • Negocjowanie lub sporządzenie umów zawierających klauzule arbitrażowe.
 • Reprezentacja interesów klienta przed sądem arbitrażowym, zarówno na gruncie polskich, jak i zagranicznych regulaminów arbitrażowych.
 • Prowadzenie postępowań okołoarbitrażowych, w tym w przedmiocie uchylenia wyroku sądu arbitrażowego oraz stwierdzenia wykonalności wyroku arbitrażowego.

Doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądem i arbitrażowych:

Prowadziliśmy i prowadzimy liczne spory dotyczące m.in.:

 • Projektów infrastrukturalnych.
 • Własności przemysłowej.
 • Nieruchomości, w tym reprywatyzacyjne i dotyczące szkód planistycznych.
 • Prawa lotniczego, w tym odszkodowań za katastrofy lotnicze.
 • Odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek.
 • Ochrony danych osobowych.
 • Spory korporacyjne.
 • Spory związane z naruszeniami prawa konkurencji.
 • Spory z elementem zagranicznym, w tym dotyczące wykonywania w Polsce zagranicznych orzeczeń sądowych.
 • Postępowania post-arbitrażowe.
 • Spory z zakresu prawa pracy.
 • Spory post-kartelowe.

Profesjonalne mediacje sądowe i spory prawne

Kancelaria Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy specjalizuje się w obszarze kompleksowych postępowań sądowych. Nasz obszerny zakres działań obejmuje mediacje sądowe, spory sądowe, reprezentację przed sądami, a także postępowania egzekucyjne.

Skuteczne mediacje sądowe

Mediacje sądowe stanowią istotny element naszej praktyki, pozwalając nam pomóc klientom w rozwiązywaniu sporów w sposób pozasądowy. Nasze doświadczenie obejmuje również reprezentację w różnorodnych sporach, np. spraw majątkowych takich jak kwestie zapłatylubodszkodowania.

Reprezentacja przed sądami

Jesteśmy gotowi zapewnić kompleksowe wsparcie i skuteczną obronę interesów naszych klientów na każdym etapie procesu sądowego. Nasi wysoko wykwalifikowani prawnicy posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami, zapewniając profesjonalną obsługę spraw z zakresu prawa gospodarczego, ochrony danychosobowych, prawa własności intelektualnej, prawa energetycznego, czy też prawa administracyjnego. Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu, jesteśmy gotowi zapewnić naszym klientom kompleksową reprezentację przed sądem i profesjonalne doradztwo prawne, nadzorując każdy aspekt ich sprawy sądowej z pełnym zaangażowaniem i skrupulatnością.

Naszym celem jest wygrana naszych klientów osiągnięta w rozsądnym czasie. Szczególną satysfakcję czerpiemy z wygranych spraw, które tworzą precedensy porządkujące praktykę danego rynku.

Osoba kontaktowa

Damian Wojnowski, LL.M.

Adwokat, Partner


damian.wojnowski@hww.pl
+48 (22) 100 42 24

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.