Postępowania
sądowe


Zespół procesowy Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy oferuje usługi pomagające klientom w rozwiązywaniu sporów sądowych zarówno w zakresie prawa cywilnego jak i prawa karnego. Kancelaria dba o interesy klientów na najwyższym poziomie na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w toku postępowania sądowego, podczas którego wykorzystujemy zdobytą wiedzę oraz bogate doświadczenie.

Nasza pomoc może obejmować następujące usługi:

 • Analizę w zakresie stanu faktycznego oraz stanu prawnego sporu na etapie przedsądowym wraz z rekomendacją dalszych działań;
 • Pomoc w zakresie przygotowania materiału dowodowego;
 • Wykonywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień wskazanych przez Klienta;
 • Pełnienie obowiązków obrońcy lub pełnomocnika w postępowaniu karnym;
 • Dochodzenia należności pieniężnych;
 • Przygotowywanie oraz złożenie pozwu;
 • Stworzenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń;
 • Kompleksowe przeprowadzenie sporu sądowego;
 • Przygotowywanie ugód sądowych;
 • Udział w mediacji lub rozmowach prowadzących do polubownego rozwiązania sporu;
 • Zastępstwo procesowe w toku całego postępowania;
 • Wszczęcie oraz monitorowanie postępowania egzekucyjnego.

Osoba kontaktowa

Damian Wojnowski, LL.M.

Adwokat, Partner


damian.wojnowski@hww.pl
+48 (22) 100 42 24

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.