1. HWW
 2. /
 3. Branże
 4. /
 5. Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne


Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej funduszy inwestycyjnych. Nasze usługi obejmują szeroki zakres działań związanych z tworzeniem, zarządzaniem oraz likwidacją funduszy inwestycyjnych, zapewniając naszym klientom wsparcie na każdym etapie funkcjonowania funduszu.

Zakres naszych usług:

Tworzenie funduszy inwestycyjnych:

 • Doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego rodzaju funduszu (otwarty, zamknięty, specjalistyczny, sekurytyzacyjny).
 • Przygotowanie dokumentacji założycielskiej, w tym statutów, prospektów emisyjnych oraz umów z depozytariuszem.
 • Rejestracja funduszy inwestycyjnych w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń.

Obsługa prawna w zakresie zarządzania funduszami:

 • Bieżące doradztwo prawne dotyczące działalności funduszy, w tym compliance i regulacje rynkowe.
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów z podmiotami zarządzającymi aktywami oraz innymi kontrahentami.
 • Reprezentowanie funduszy w postępowaniach przed KNF oraz innymi organami nadzoru.

Likwidacja i restrukturyzacja funduszy:

 • Doradztwo prawne i wsparcie w procesach likwidacji funduszy inwestycyjnych.
 • Przeprowadzanie procedur restrukturyzacyjnych, w tym przekształcenia funduszy oraz ich połączenia lub podziału.
 • Sporządzanie planów likwidacyjnych oraz koordynacja z odpowiednimi instytucjami finansowymi.

Transakcje dotyczące funduszy inwestycyjnych:

 • Kompleksowa obsługa prawna transakcji zakupu i sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych.
 • Doradztwo w zakresie strukturyzacji inwestycji oraz optymalizacji podatkowej.
 • Przygotowanie i negocjowanie umów transakcyjnych oraz dokumentacji zabezpieczeń.

Doradztwo regulacyjne i compliance:

 • Monitoring zmian w przepisach prawnych oraz doradztwo w zakresie dostosowywania działalności funduszy do nowych wymogów regulacyjnych.
 • Przeprowadzanie audytów compliance oraz szkolenia dla zarządzających funduszami.
 • Sporządzanie polityk i procedur wewnętrznych zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz głębokiej znajomości rynku finansowego, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom najwyższy poziom doradztwa prawnego. Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy to gwarancja profesjonalizmu, skuteczności i indywidualnego podejścia do każdego klienta.

Osoba kontaktowa

Mikołaj Hewelt

Adwokat, doradca podatkowy i restrukturyzacyjny

mikolaj.hewelt@hww.pl
+48 22 100 42 24

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.