Agata Bączkowska

15 maja 2024

Inwestycje w odnawialne źródła energii krok po kroku

Przy realizacji inwestycji odnawialnych źródeł energii należy zweryfikować, czy nie będzie konieczne: uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zweryfikowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub uzyskanie decyzji o […]
7 maja 2024

Proces inwestycyjny OZE – pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę w przedsięwzięciu OZE Przy realizacji przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii w przeważającej części przypadków konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Zainicjowanie postępowania […]
2 kwietnia 2024

Pozwolenie na budowę

Kiedy jest potrzebne pozwolenie na budowę? Co do zasady rozpoczęcie: rozpoczęcie budowy, prowadzenie budowy, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowalnego, wymaga uzyskania pozwolenia na […]
14 lutego 2024

Fundacja rodzinna – obowiązek sporządzenia spisu mienia

Pierwszy spis mienia powinien zostać dokonany przez Fundatora, który zobowiązany jest do sporządzenia spisu mienia wnoszonego na pokrycie funduszu założycielskiego. W dalszej kolejności to na zarządzie […]
20 września 2023

Zmiany w opłatach sądowych w sprawach pracowniczych

Obecne uregulowanie opłat w sprawach pracowniczych Dotychczasowe regulacje w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 2005 roku określały opłaty w sprawach pracowniczych w zależności […]
18 czerwca 2023

Jak prawidłowo zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Organ odpowiedzialny za zwołanie zgromadzenia Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne) zwołuje zarząd. W praktyce oznacza to, że zgromadzenie zwołuje […]
15 maja 2023

Fundacja rodzinna – fundator, beneficjent oraz majątek fundacji rodzinnej

Fundator Jak zostało opisane w poprzednim wpisie dotyczącym fundacji rodzinnej, dla utworzenia fundacji konieczne jest złożenie oświadczenia o powołaniu fundacji przez fundatora. Fundatorem może być natomiast […]
8 marca 2023

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym

Co do zasady po złożeniu przez dłużnika wniosku o otwarcie postępowania układowego, Sąd rozpoznaje go na posiedzeniu niejawnym, co powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od […]
19 grudnia 2022

Obowiązki informacyjne w spółce publicznej

I tak, kto: osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo posiadał […]