Porady prawne

10 czerwca 2024

Exit Tax – co to jest i kogo dotyczy?

Co to jest i kogo dotyczy Exit Tax? Przepisy o podatku od wyjścia weszły w życiu w polskim porządku prawnym dnia 1 stycznia 2019 r. Jako […]
4 czerwca 2024

Indywidualne interpretacje podatkowe – co powinieneś o nich wiedzieć?

Czym jest interpretacja indywidualna? Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji legalnej indywidualnej interpretacji podatkowych. Aby zatem zdefiniować tą instytucję prawa podatkowego należy odwołać się do dorobku […]
22 maja 2024

Istotne orzeczenie TSUE w zakresie podstawy opodatkowania VAT przy aporcie

Czego dotyczyła sprawa? Wyrok TUSE dotyczył polskiej spółki akcyjnej, która otrzymała aportem majątek obejmujący m.in. nieruchomości. Wynagrodzeniem za aport były akcje nowej emisji, wycenione zgodnie z […]
7 grudnia 2023

Kluczowe aspekty podpisu wystawcy weksla

Czym zatem jest podpis wystawcy weksla? Podpis to graficzne oznaczenie, które identyfikuje wystawcę weksla. Powinien on składać się z imienia i nazwiska, a przynajmniej z nazwiska, […]
3 stycznia 2023

Nowe przepisy w prawie konsumenckim od 1 stycznia 2023 r.

Nowelizacja objęła szereg przepisów krajowych, m.in. zmianie uległy: ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawa o […]
20 września 2022

Praca zdalna – zostanie z nami na dłużej

Praca zdalna w rozumieniu Kodeksu pracy Projekt ustawy o nowelizacji kodeksu pracy przewiduje definicję pracy zdalnej, zgodnie z którą praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w […]
26 sierpnia 2022

Umowa zakazu konkurencji z pracownikiem – Nowelizacja Kodeksu Pracy

Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika W ramach stosunku pracy pracownik jest zobowiązany realizować szereg obowiązków wobec pracodawcy. Podstawowe obowiązki zostały sformułowane w art. 100 kodeksu pracy, […]
10 sierpnia 2022

Przedawnienie roszczeń w transporcie na gruncie Ustawy Prawo przewozowe

Powstaje zatem pytanie, z którego aktu prawnego skorzystać na potrzeby danej sprawy. Upraszczając, można powiedzieć, że Ustawa Prawo przewozowe będzie miała zastosowanie – zgodnie z art. […]
13 czerwca 2022

Odszkodowanie za problemowy lot

O overbooking’u mówimy wówczas, gdy linia lotnicza umożliwia rezerwację lotu większej liczbie pasażerów, niż dostępnych jest w rzeczywistości miejsc w samolocie. Dzieje się tak, ponieważ przewoźnicy […]