1. HWW
 2. /
 3. Branże
 4. /
 5. Odnawialne źródła energii OZE

Odnawialne źródła energii OZE


Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Nasz zespół ekspertów posiada szerokie doświadczenie i głęboką wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących OZE, co pozwala nam skutecznie wspierać naszych Klientów na każdym etapie realizacji projektów.

Zakres naszych usług obejmuje:

Doradztwo prawne przy planowaniu i realizacji inwestycji OZE:

 • Analiza i ocena ryzyk prawnych związanych z inwestycjami w OZE.
 • Pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń i koncesji.
 • Negocjacje i przygotowanie umów z partnerami biznesowymi, dostawcami i wykonawcami.

Obsługa prawna w zakresie regulacji i zgodności z przepisami:

 • Doradztwo w zakresie prawa energetycznego i ochrony środowiska.
 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej i regulacyjnymi.
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawnych i doradztwo w zakresie dostosowywania działalności do nowych wymogów.

Finasowanie i strukturyzacja projektów OZE:

 • Przygotowanie i negocjowanie umów finansowych, w tym umów kredytowych i leasingowych.
 • Doradztwo w zakresie modeli finansowania i struktur kapitałowych.
 • Wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy unijnych i innych źródeł finansowania.

Obsługa prawna operacyjna:

 • Pomoc prawna w bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstw z sektora OZE.
 • Rozwiązywanie sporów i mediacje z partnerami handlowymi oraz instytucjami.
 • Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem i optymalizacji procesów operacyjnych.

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię:

Posiadamy wieloletnią praktykę w doradztwie prawnym dla branży OZE, co daje nam niezbędne doświadczenie do obsługi najbardziej wymagających projektów. Nasz zespół składa się z prawników specjalizujących się w różnych aspektach prawa energetycznego i ochrony środowiska, co gwarantuje wysoki poziom specjalizacji. Oferujemy kompleksową obsługę, zajmując się wszystkimi aspektami prawnymi związanymi z inwestycjami w OZE, co gwarantuje pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektów. Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dostosowując nasze usługi do specyficznych potrzeb i wymagań Klienta, co zapewnia indywidualne podejście i efektywność działania.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy, aby omówić, jak możemy wspierać Państwa inwestycje w odnawialne źródła energii i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.

Osoba kontaktowa

Aleksandra Lindner

ADWOKAT, MEDIATOR SĄDOWY

aleksandra.lindner@hww.pl
+48 732 733 843

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.