1. HWW
 2. /
 3. Branże
 4. /
 5. Start-upy

Start-upy


W HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie prawnym dla start-upów, wspierając innowacyjne przedsiębiorstwa na każdym etapie ich rozwoju. Nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych dostosowanych do specyficznych potrzeb dynamicznie rozwijających się firm technologicznych oraz start-upów w innych branżach. Nasze doświadczenie oraz zrozumienie specyfiki rynku start-upów pozwala nam skutecznie wspierać naszych klientów w osiąganiu ich celów biznesowych.

Zakres Usług doradztwa prawnego dla start-upów:

Rejestracja i Strukturyzacja Prawna Start-upów

 • Rejestracja działalności gospodarczej: Doradzamy w wyborze odpowiedniej formy prawnej oraz przygotowujemy niezbędną dokumentację do rejestracji spółek.
 • Strukturyzacja prawna: Pomagamy w tworzeniu i optymalizacji struktur korporacyjnych, uwzględniając specyficzne potrzeby start-upów, takie jak podział udziałów czy ustalanie praw i obowiązków wspólników.

Finansowanie i Inwestycje

 • Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania: Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej oraz negocjacji umów z inwestorami, w tym venture capital, aniołami biznesu i crowdfundingiem.
 • Przygotowywanie umów inwestycyjnych: Tworzymy kompleksowe umowy inwestycyjne, zabezpieczające interesy naszych klientów i umożliwiające skuteczne pozyskiwanie środków na rozwój.

Własność Intelektualna

 • Ochrona własności intelektualnej: Doradzamy w zakresie ochrony znaków towarowych, patentów oraz praw autorskich, zapewniając pełne bezpieczeństwo prawnym innowacjom naszych klientów.
 • Umowy licencyjne i technologiczne: Przygotowujemy umowy licencyjne, umowy o transfer technologii oraz umowy o współpracę badawczo-rozwojową.

Compliance i Regulacje

 • Doradztwo w zakresie compliance: Pomagamy start-upom w spełnianiu wymogów prawnych i regulacyjnych, minimalizując ryzyko prawne związane z prowadzeniem działalności.
 • Ochrona danych osobowych: Wspieramy naszych klientów w dostosowaniu się do wymogów RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Umowy i Kontrakty

 • Przygotowywanie i negocjowanie umów: Tworzymy oraz negocjujemy różnorodne umowy biznesowe, w tym umowy o współpracę, umowy handlowe, umowy o świadczenie usług oraz umowy o zachowaniu poufności.
 • Umowy pracownicze i kontrakty menedżerskie: Doradzamy w zakresie zatrudniania kluczowych pracowników oraz przygotowujemy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie i umowy o współpracy.

Spory i Rozwiązywanie Konfliktów

 • Reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi: Reprezentujemy start-upy w sporach sądowych oraz przed organami administracyjnymi, zapewniając skuteczną obronę interesów naszych klientów.
 • Mediacje i arbitraż: Prowadzimy mediacje oraz postępowania arbitrażowe, dążąc do polubownego rozwiązywania konfliktów.

Nasze doświadczenie oraz zaangażowanie pozwalają nam dostarczać najwyższej jakości usługi prawne, które wspierają rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Zaufaj HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy i zyskaj partnera, który rozumie specyfikę i potrzeby Twojego start-upu.

Osoba kontaktowa

Mikołaj Hewelt

Adwokat, doradca podatkowy i restrukturyzacyjny

mikolaj.hewelt@hww.pl
+48 22 100 42 24

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.