1. HWW
 2. /
 3. Usługi
 4. /
 5. Prawo energetyczne

Prawo
energetyczne


Dział Prawa Energetycznego Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy oferuje obsługę prawną w zakresie prawa energetycznego, doradztwa regulacyjnego oraz obsługi procesów inwestycyjnych w energetyce.

Zespół działu energetycznego Kancelarii posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów działających w sektorze odnawialnych źródeł energii, w tym szczególności farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych. Na co dzień świadczymy kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną. Z sukcesami doradzamy deweloperom projektów energetycznych.

Doradzamy kompleksowo we wszelkich sprawach dotyczących rynku energetycznego, w tym w szczególności:

 • uzyskujemy na rzecz naszych Klientów koncesje na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią;
 • świadczymy bieżącą obsługę koncesjonariuszy w zakresie poprawnej realizacji ich obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;
 • wspieramy w realizacji nowych inwestycji z branży OZE, w tym doradzamy Klientom inwestującym w odnawialne źródła energii na etapie planowania inwestycji, tj. przy uzyskiwaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń;
 • pomagamy budować odpowiednie struktury prawne niezbędne dla optymalizacji procesów wytwarzania i sprzedaży energii, a także negocjujemy w imieniu naszych Klientów warunki umów o finansowanie projektów energetycznych;
 • doradzamy w zakresie przyłączenia do sieci, w tym uzyskania warunków przyłączenia do sieci i zawarcia umowy o przyłączenie do sieci;
 • służymy wsparciem na każdym etapie transakcji nabywania lub przejmowania innych spółek z sektora energetycznego, w tym przeprowadzanie badań prawnych due dilligence;
 • przygotowujemy dla naszych Klientów i negocjujemy na ich rzecz umowy: sprzedaży, dystrybucji, o przyłączenie, i inne regulacje wewnętrznych;
 • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w procedurze odwoławczej oraz w procedurze sądowej i sądowo-administracyjnej;

Osoba kontaktowa

Aleksandra Lindner

ADWOKAT, MEDIATOR SĄDOWY


aleksandra.lindner@hww.pl
+48 732 733 843

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.