IP BOX
B+R


Intellectual property Box (IP BOX) jest to ulga podatkowa służąca zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo rozwojowej (B+R) oraz zachęceniu przedsiębiorców do poszukiwania potencjału biznesowego w działalności związanej z prawem własności intelektualnej.

Ulga polega na skorzystaniu z preferencyjnej stawki 5-procentowego podatku dochodowego w odniesieniu do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Warunkiem koniecznym do skorzystania z IP Box jest prowadzenie działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej.

W szczególności uprawnionymi do skorzystania z ulgi są twórcy programów komputerowych.

Kancelaria oferuje także swoje wsparcie w zakresie wdrażania kosztowej ulgi B+R związanej z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej.

Zespół Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy wspiera Klientów w skorzystaniu z ulgi za pomocą:

 • wstępnych analiz dokumentacji Klienta pod kątem korzystania z ulg B+R oraz IP BOX, w szczególności umów o współpracę i wystawionych faktur, weryfikacji katalogu ponoszonych kosztów oraz sposobu ich alokacji na potrzeby ulgi;
 • przygotowania wstępnego raportu z możliwości zastosowania ulgi przez klienta, ryzykach ewentualnego podważenia zwrotu w przyszłości i niezbędnych krokach do prawidłowego odzyskania nadpłaty;
 • wykonanie rekomendacji w celu zakwalifikowania się do ulgi, takich jak wprowadzanie poprawek do umów, odpowiednia klasyfikacja świadczonych usług;
 • występowania o wydanie interpretacji indywidualnej;
 • wsparcia w przygotowaniu ewidencji działalności B+R oraz dokumentacji pomocniczej IP Box;
 • wystąpienia o zwrot podatku.

Osoba kontaktowa

Mateusz Kowalski

Radca prawny


mateusz.kowalski@hww.pl
+48 732 733 563

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.