1. HWW
 2. /
 3. Usługi
 4. /
 5. Prawo energetyczne
 6. /
 7. Spory przed Prezesem URE...

Spory przed Prezesem URE i SOKiK


Reprezentujemy naszych klientów w sporach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz sporach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z regulacjami energetycznymi, taryfami, decyzjami administracyjnymi oraz postępowaniami odwoławczymi.

Nasz zespół prawników zapewnia kompleksową obsługę prawną, począwszy od analizy sprawy, przez przygotowanie dokumentacji, aż po reprezentację klientów na rozprawach i negocjacjach. Wspieramy naszych klientów w sporach dotyczących przyłączeń do sieci, taryf energetycznych oraz decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa URE. Oferujemy również doradztwo w zakresie strategii procesowej oraz negocjacji ugodowych, mających na celu zakończenie sporu w sposób korzystny dla naszych klientów.

Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie interpretacji przepisów prawa energetycznego, analizy decyzji administracyjnych oraz przygotowania strategii procesowej. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem URE, w tym w sprawach dotyczących przyłączeń do sieci, taryf energetycznych oraz zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze energetycznym. Nasz zespół prawników posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań odwoławczych oraz reprezentacji klientów przed SOKiK w sprawach dotyczących decyzji administracyjnych Prezesa URE.

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne w zakresie negocjacji ugód oraz reprezentacji klientów w mediacjach i arbitrażu. Pomagamy naszym klientom w analizie ryzyk prawnych związanych z postępowaniami przed URE i SOKiK oraz opracowaniu strategii minimalizacji tych ryzyk. Nasze usługi obejmują również doradztwo w zakresie zgodności z przepisami prawa energetycznego oraz optymalizacji działalności gospodarczej w sektorze energetycznym.

Osoba kontaktowa

Aleksandra Lindner

ADWOKAT, MEDIATOR SĄDOWY

aleksandra.lindner@hww.pl
+48 732 733 843

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.