Opinie prawne

11 października 2022

Kto i kiedy może skorzystać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Na potrzeby tej ustawy zostały szczegółowo opisane konkretne przypadki kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością. Może się więc okazać, że spółka będąca likwidacji nie kwalifikuje się […]