Aleksandra Chomicka

18 czerwca 2024

Zmiany w rozliczaniu prosumentów

Zmiany w rozliczaniu prosumentów: Główne założenia Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, tj. art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach […]