1. HWW
 2. /
 3. Branże
 4. /
 5. Infrastruktura i PPP

Infrastruktura i PPP


Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie infrastruktury oraz partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Nasz zespół specjalistów posiada bogate doświadczenie w obsłudze projektów infrastrukturalnych oraz współpracy publiczno-prywatnej, co pozwala nam zapewnić najwyższy standard usług prawnych na każdym etapie realizacji inwestycji.

Zakres usług:

Doradztwo prawne w zakresie projektów infrastrukturalnych:

 • Kompleksowa obsługa prawna inwestycji infrastrukturalnych (transport, energia, telekomunikacja, wodociągi i kanalizacja).
 • Przygotowanie i negocjacje umów związanych z realizacją inwestycji (umowy budowlane, umowy o roboty budowlane, umowy dostawy).
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji projektów infrastrukturalnych.
 • Doradztwo w zakresie finansowania projektów infrastrukturalnych, w tym przygotowanie dokumentacji związanej z finansowaniem bankowym i emisją obligacji.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP):

 • Doradztwo prawne przy tworzeniu i realizacji projektów PPP, zarówno po stronie podmiotów publicznych, jak i prywatnych.
 • Przygotowanie i negocjacje umów PPP, w tym umów koncesji i umów o partnerstwo publiczno-prywatne.
 • Analiza prawna i ocena ryzyk związanych z realizacją projektów PPP.
 • Wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów PPP ze środków unijnych oraz krajowych.

Doradztwo regulacyjne i compliance:

 • Doradztwo w zakresie zgodności projektów infrastrukturalnych i PPP z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawodawstwem krajowym oraz regulacjami unijnymi.
 • Przeprowadzanie audytów prawnych i compliance dla projektów infrastrukturalnych i PPP.
 • Reprezentowanie klientów przed organami regulacyjnymi oraz w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Dlaczego warto wybrać HWW?

Nasz zespół składa się z prawników o wieloletnim doświadczeniu w doradztwie przy największych i najbardziej skomplikowanych projektach infrastrukturalnych i PPP w Polsce i za granicą. Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dostosowując nasze usługi do specyficznych potrzeb i oczekiwań klienta. Oferujemy pełne wsparcie prawne na każdym etapie realizacji projektu – od planowania i przygotowania dokumentacji, przez negocjacje umów, po reprezentację przed organami administracyjnymi i sądowymi. Doskonale rozumiemy specyfikę rynku infrastrukturalnego i PPP, co pozwala nam skutecznie doradzać zarówno podmiotom publicznym, jak i prywatnym.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w celu omówienia Państwa potrzeb i oczekiwań. Razem z nami zrealizują Państwo nawet najbardziej ambitne projekty infrastrukturalne i PPP.

Osoba kontaktowa

Adrian Łukasik

Aplikant radcowski

adrian.lukasik@hww.pl
+48 732 733 402

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.