1. HWW
 2. /
 3. Usługi
 4. /
 5. Prawo podatkowe

Doradztwo podatkowe


Zespół Prawa Podatkowego Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawnopodatkową przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności.

Bieżące doradztwo podatkowe

Doradzamy w bieżących zagadnieniach podatkowych we wszystkich obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), a także podatków lokalnych.

Optymalizacja podatkowa i planowanie podatkowe

Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w podatkach transakcyjnych, począwszy od planowania podatkowego, jak również w dalszych etapach transakcji. Nasz zespół zapewnia obsługę polegającą na dokładnej analizie poszczególnych skutków podatkowych planowanej lub przeprowadzonej transakcji, wraz z rekomendacją co do konkretnych możliwości optymalnego działania, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka podatkowego oraz możliwości jego mitygowania.

Usługi doradztwa podatkowego
Zakres usług doradztwa podatkowego obejmuje:

 • Podatki dochodowe (PIT, CIT), VAT, cła, akcyzę, PCC, podatki lokalne, podatek od spadków i darowizn oraz ubezpieczenia społeczne (ZUS) i zdrowotne (NFZ).
 • Opodatkowanie transakcji, w tym planowanie podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem PIT, CIT, VAT, PCC.
 • Restrukturyzacje podmiotów gospodarczych, w tym połączenia, przekształcenia i podziały spółek i innych podmiotów gospodarczych, zbycie przedsiębiorstwa, jego części lub poszczególnych aktywów, sprzedaż udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, wystąpienie wspólnika ze spółki, częściowe umorzenie udziałów/akcji, obniżenie wkładu, wsparcie w wyborze podatkowo optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności i formy opodatkowania, w tym wdrożenie tzw. estońskiego CIT.
 • Sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, wiążących informacji stawkowych (WIS), interpretacji klasyfikacyjnych GUS oraz interpretacji w zakresie obowiązków z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS) i zdrowotnego (NFZ).
 • Obsługa podatkowa transakcji typu share deal i asset deal, w tym kompleksowe audyty podatkowe due diligence, opiniowanie i sporządzanie analiz podatkowych.
 • Aspekty podatkowe związane z międzynarodowym prawem podatkowym, m.in. w transakcjach transgranicznych, zmianie rezydencji podatkowej, exit tax, unikaniu podwójnego opodatkowania i stosowaniu przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, opodatkowanie umów zawieranych przez osoby fizyczne z kontrahentami zagranicznymi.
 • Zagadnienia związane z cenami transferowymi, w tym sporządzanie dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych.
 • Raportowanie i wsparcie w identyfikacji schematów podatkowych.
 • Kompleksowa obsługa procesów wdrożeniowych w zakresie ulg technologicznych, w szczególności ulgi IP BOX oraz B+R, analiza możliwości wdrożenia ulgi, ocena jej efektywności podatkowej, wdrożenie i audyt ewidencji prowadzonej dla potrzeb stosowania ulgi, obsługa procesu ustalenia i zwrotu nadpłaty podatku w związku z implementacją ulgi, uzyskanie indywidualnej interpretacji potwierdzającej prawo do stosowania ulgi.
 • Wdrożenie opodatkowania w formie grupy VAT.

Postępowania kontrolne i postępowania podatkowe
Reprezentujemy naszych klientów w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Sprawy sądowo-administracyjne
Świadczymy wsparcie w sprawach sądowo-administracyjnych w sprawach podatkowych i celnych. Nasze usługi obejmują także sporządzanie uprzednich porozumień cenowych (UPC/APA) oraz obsługę postępowań karnoskarbowych, w szczególności w zakresie zarzutów o wyłudzenia VAT oraz innych oszustw podatkowych.

Tax Due Diligence i audyty
Przeprowadzamy szczegółowe audyty i przeglądy podatkowe, zapewniając pełną analizę zgodności z obowiązującymi przepisami i identyfikację potencjalnych ryzyk podatkowych.

Procedury wewnętrzne
Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu procedur wewnętrznych mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami podatkowymi oraz minimalizację ryzyk podatkowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem Prawa Podatkowego, który zapewni profesjonalne wsparcie we wszystkich aspektach prawa podatkowego.

Osoba kontaktowa

Piotr Magda

Radca prawny


piotr.magda@hww.pl
+48 732 733 563

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.