Prawo
podatkowe


Zespół Prawa Podatkowego Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawnopodatkową przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności.

Doradzamy w bieżących zagadnieniach podatkowych we wszystkich obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), a także podatków lokalnych.

Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w podatkach transakcyjnych począwszy od planowania podatkowego, jak również w dalszych etapach transakcji. Zespół Kancelarii zapewnia obsługę polegającą na dokładnej analizie poszczególnych skutków podatkowych planowanej lub przeprowadzonej transakcji, wraz z rekomendacją co do konkretnych możliwości optymalnego działania, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka podatkowego oraz możliwości jego mitygowania.

Zespół doradztwa podatkowego Kancelarii świadczy usługi bieżącego doradztwa w zakresie:

 • podatków dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT), cła, akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatków lokalnych, podatku od spadków i darowizn oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS) i zdrowotnego (NFZ);
 • opodatkowania transakcji, w tym również planowania podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych z zakresu PIT, CIT, VAT, PCC;
 • restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym połączeń, przekształceń i podziałów spółek i innych podmiotów gospodarczych, zbycia przedsiębiorstwa, jego części lub poszczególnych aktywów, sprzedaży udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, wystąpienia wspólnika ze spółki, w tym częściowego umorzenia udziałów/akcji, obniżenia wkładu, wsparcia w wyborze podatkowo optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności i formy opodatkowania (m.in. w zakresie wdrożenia tzw. estońskiego CIT),z uwzględnieniem, ryzyk i kosztów;
 • sporządzania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych (WIS), interpretacji klasyfikacyjnych GUS oraz interpretacji w zakresie obowiązków z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS) i zdrowotnego (NFZ);
 • obsługi podatkowej transakcji typu share deal i asset deal, w tym również kompleksowych audytów podatkowych due diligence, opiniowania i sporządzania analiz podatkowych;
 • aspektów podatkowych związanych z międzynarodowym prawem podatkowym m.in. w transakcji transgranicznych, zmiany rezydencji podatkowej, exit tax, unikania podwójnego opodatkowania i stosowania przepisów poszczególnych umów ws. unikania podwójnego opodatkowania, opodatkowania w kraju umów zawieranych przez osoby fizyczne z kontrahentami (albo pracodawcami, zleceniodawcami) zagranicznymi;
 • zagadnień związanych z cenami transferowymi, w tym sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych;
 • raportowania i wsparcia w identyfikacji schematów podatkowych;
 • kompleksowej obsługi procesów wdrożeniowych w zakresie ulg technologicznych, w szczególności ulgi IP BOX oraz B+R poprzez analizę możliwości wdrożenia ulgi wraz z oceną jej efektywności podatkowej, wdrożenia i audytu ewidencji prowadzonej dla potrzeb stosowania ulgi, obsługi procesu ustalenia i zwrotu nadpłaty podatku w związku z implementacją ulgi, czy uzyskania interpretacji indywidualnej potwierdzającej prawo do stosowania ulgi;
 • wdrożenia opodatkowania w formie grupy VAT;
 • reprezentacji w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych,
 • reprezentacji w procesach karnoskarbowych, w szczególności w zakresie zarzutów o wyłudzenia VAT oraz innych oszustw podatkowych.

Osoba kontaktowa

Piotr Magda

Radca prawny


piotr.magda@hww.pl
+48 732 733 563

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.