1. HWW
 2. /
 3. Branże
 4. /
 5. Energetyka i paliwa

Energetyka i paliwa


Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym dla sektora energetycznego i paliwowego. Nasze usługi obejmują pełne spektrum zagadnień prawnych związanych z tymi branżami, a nasz zespół prawników posiada bogate doświadczenie oraz dogłębną wiedzę niezbędną do skutecznego wspierania naszych klientów.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres naszych usług prawnych w branży energetyki i paliw:

Regulacje Prawne i Zgodność z Przepisami

 • Doradztwo regulacyjne: Oferujemy wsparcie w zakresie krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących energetyki i paliw, pomagając naszym klientom zrozumieć i dostosować się do dynamicznie zmieniających się przepisów.
 • Uzyskiwanie zezwoleń i licencji: Pomagamy w procesie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, licencji oraz zgód regulacyjnych, niezbędnych do prowadzenia działalności w sektorze energetycznym i paliwowym.
 • Audyty zgodności: Przeprowadzamy audyty prawne, które mają na celu zapewnienie, że działalność naszych klientów jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz identyfikację ewentualnych ryzyk prawnych.

Energia Odnawialna

 • Projekty OZE: Świadczymy kompleksową obsługę prawną projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, takich jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, biogazownie oraz elektrownie wodne.
 • Systemy wsparcia: Doradzamy w zakresie dostępnych systemów wsparcia dla projektów OZE, w tym programów dofinansowania oraz mechanizmów finansowych.
 • Umowy PPA: Sporządzamy i negocjujemy długoterminowe umowy na sprzedaż energii (Power Purchase Agreements - PPA) oraz umowy serwisowe, które są kluczowe dla stabilności finansowej projektów OZE.

Tradycyjne Źródła Energii

 • Inwestycje w paliwa kopalne: Oferujemy doradztwo prawne dla inwestycji w sektorze paliwowym, gazowym i elektroenergetycznym, obejmujące wszystkie etapy projektu – od planowania, przez budowę, aż po eksploatację.
 • Modernizacja infrastruktury: Wspieramy naszych klientów w procesach modernizacji i eksploatacji istniejącej infrastruktury energetycznej, zapewniając zgodność z najnowszymi standardami oraz przepisami.
 • Umowy handlowe: Przygotowujemy i negocjujemy umowy dostawy, sprzedaży oraz transportu paliw, dbając o zabezpieczenie interesów naszych klientów.

Transakcje i Fuzje

 • M&A w sektorze energetycznym: Specjalizujemy się w doradztwie prawnym przy transakcjach fuzji i przejęć (M&A) w sektorze energetycznym i paliwowym, oferując pełne wsparcie na każdym etapie transakcji.
 • Due diligence: Przeprowadzamy kompleksowe badania due diligence, identyfikując potencjalne ryzyka oraz okazje związane z transakcjami.
 • Dokumentacja transakcyjna: Przygotowujemy oraz negocjujemy wszelkie niezbędne dokumenty transakcyjne, w tym umowy sprzedaży, umowy inwestycyjne oraz dokumenty restrukturyzacyjne.

Ochrona Środowiska

 • Doradztwo środowiskowe: Oferujemy wsparcie prawne w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).
 • Decyzje środowiskowe: Pomagamy w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji środowiskowych oraz reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych.
 • Audyty i zarządzanie ryzykiem: Przeprowadzamy audyty środowiskowe oraz doradzamy w zakresie zarządzania ryzykiem środowiskowym, pomagając naszym klientom minimalizować wpływ ich działalności na środowisko.

Spory i Arbitraż

 • Reprezentacja w sporach: Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych i arbitrażowych związanych z sektorem energetycznym i paliwowym, zapewniając skuteczną ochronę ich interesów.
 • Mediacje i negocjacje: Prowadzimy mediacje oraz negocjacje w celu polubownego rozwiązania konfliktów, minimalizując ryzyka oraz koszty związane z długotrwałymi postępowaniami.
 • Strategie obrony: Opracowujemy i realizujemy skuteczne strategie obrony, zapewniając naszym klientom kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania sądowego.

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz interdyscyplinarnemu podejściu, kancelaria HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy jest w stanie dostarczać naszym klientom rozwiązania prawne dostosowane do specyfiki ich działalności oraz zmieniających się warunków rynkowych. Jesteśmy partnerem, na którym nasi klienci mogą polegać w każdej sytuacji, oferując profesjonalne wsparcie prawne w dynamicznym i wymagającym sektorze energetycznym i paliwowym.

Osoba kontaktowa

Aleksandra Lindner

ADWOKAT, MEDIATOR SĄDOWY

aleksandra.lindner@hww.pl
+48 732 733 843

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.