Prawo karne

16 maja 2024

Wykroczenie i przestępstwo karno skarbowe – od jakiej kwoty?

Czym jest czyn zabroniony na tle Kodeksu karnego skarbowego? W pierwszej kolejności należy odnieść się do samego pojęcia czynu zabronionego oraz znamion, które decydują o uznaniu […]
27 marca 2024

Przestępstwo niealimentacji w polskim prawie karnym: konsekwencje braku uiszczenia alimentów

Przestępstwo niealimentacji ma miejsce w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do świadczenia alimentów nie wywiązuje się z nałożonego na nią obowiązku. W Kodeksie karnym uchylanie się od […]
28 marca 2022

Wszczęcie postępowania karno-skarbowego i jego wpływ na termin przedawnienia zobowiązania podatkowego

Jest to wygodna instytucja, z której organy korzystają coraz częściej, w szczególności w sytuacji gdy zbliża się upływ terminu przedawnienia. Znamienne jest to, że zwykle postępowania […]
26 października 2021

PRAWNOKARNA OCHRONA WIERZYCIELI

Prawo karne będzie mogło być zatem zastosowane, nie tylko gdy nie dojdzie do wykonania zobowiązania przez dłużnika, ale też jeśli dłużnik jednocześnie w jakiś sposób przyczynił […]