Kancelaria HWW

21 maja 2024

Warunki przyłączenia do sieci energetycznej – o czym należy pamiętać?

Warunki przyłączenia – co powinny zawierać? Zgodnie z § 4 Rozporządzenia warunki przyłączenia określają w szczególności: miejsce przyłączenia; nieruchomość, obiekt lub lokal, do których energia elektryczna […]
16 maja 2024

Wykroczenie i przestępstwo karno skarbowe – od jakiej kwoty?

Czym jest czyn zabroniony na tle Kodeksu karnego skarbowego? W pierwszej kolejności należy odnieść się do samego pojęcia czynu zabronionego oraz znamion, które decydują o uznaniu […]
10 maja 2024

Mediacja sądowa – co to jest i na czym polega?

Czym jest mediacja? Mediacja jest procedurą rozwiązywania sporów, polegającą na wprowadzeniu pomiędzy strony konfliktu bezstronnej osoby trzeciej, której zadaniem nie jest rozstrzygnięcie sporu, lecz udzielenie stronom […]
9 maja 2024

Czy optymalizacja podatkowa jest legalna?

Co to jest optymalizacja podatkowa? Optymalizacja podatkowa to skomplikowana procedura mająca na celu zminimalizowanie zobowiązań podatkowych. Odpowiadając na pytanie czy optymalizacja podatkowa jest legalna trzeba odpowiedzieć  […]
23 kwietnia 2024

Postępowanie restrukturyzacyjne firmy – co to jest i ile trwa?

Cele postępowania restrukturyzacyjnego Postępowanie restrukturyzacyjne jest procedurą, której głównym celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika oraz umożliwienie mu podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do […]
18 kwietnia 2024

Ministerstwo Finansów potwierdza: Udziały w innych spółkach nie wykluczają korzystania z estońskiego CIT

Powyższe wywołało niemałe zamieszanie i nie mniej stresu, bowiem w praktyce podatnik byłby zobowiązany zapłacić zaległy CIT obliczony za zasadach ogólnych, a który nie był obliczany […]
16 kwietnia 2024

Sukces Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy w kluczowej sprawie dotacyjnej dla Klienta z Branży Lotniczej

W lutym, po szczegółowej kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Krajową Administrację Sądową, NCBR podjęło decyzję o wypowiedzeniu 38 umów, co objęło sumę […]
27 marca 2024

Przestępstwo niealimentacji w polskim prawie karnym: konsekwencje braku uiszczenia alimentów

Przestępstwo niealimentacji ma miejsce w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do świadczenia alimentów nie wywiązuje się z nałożonego na nią obowiązku. W Kodeksie karnym uchylanie się od […]
7 marca 2024

O strukturze organizacyjnej fiskusa słów kilka

Kto zatem sprawuje nadzór nad całą administracją podatkową? Który urząd odpowiada za wydawanie interpretacji podatkowych, a który za przeprowadzanie kontroli celno-skarbowych? Zapraszam do lektury niniejszego artykułu, […]