Kancelaria HWW

15 listopada 2023

Minimalny podatek CIT – nowa instytucja w polskim prawie podatkowym

I choć przepisy o podatku minimalnym obowiązują już od prawie dwóch lat, Ministerstwo Finansów zwolniło z obowiązku jego zapłaty osoby prawne (od 1 stycznia 2022 roku […]
8 listopada 2023

Instytucja wiążącego polecenia spółki dominującej. Czy spółka zależna ma możliwość odmowy jego wykonania?

Istnienie relacji zależności między spółkami. Regulacja dotycząca wiążącego polecenia ma zastosowanie jedynie do spółek, które są w relacji zależności wobec spółki dominującej, co jest z kolei […]
31 października 2023

Przedawnienie roszczeń – co warto wiedzieć na koniec roku kalendarzowego

Czym jest przedawnienie? Przedawnienie to instytucja prawna, która sprawia, że upływem określonego czasu dłużnik może odmówić wykonania świadczenia, jeżeli wierzyciel nie dochodził swojego roszczenia w wyznaczonym […]
7 października 2023

Nowe biuro Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

Nasze nowe biuro znajduje się w sercu miasta, co sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej dostępni dla naszych klientów. Przestrzeń została zaprojektowana tak, aby była funkcjonalna i […]
26 czerwca 2023

Nowa siedziba Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

Zmieniamy się dla Was! Stale dbamy nie tylko o jakość naszych usług, ale też o komfort pracy. Dlatego też zdecydowaliśmy się zmienić lokalizację naszego biura – […]
18 kwietnia 2023

Zmiany podatkowe w fundacji rodzinnej już uchwalone

W kwestii opodatkowania instytucja fundacji rodzinnej wydaje się być bardzo korzystnym rozwiązaniem, bowiem do chwili, gdy nie nastąpi dystrybucja środków na rzecz beneficjentów fundacji – jest […]
10 listopada 2022

Przesłanki uprawniające do dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego

Chodzi więc o osobę w gospodarstwie domowym, w którym: głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, […]
22 sierpnia 2022

Zakaz dokonywania czynności prawnych z samym sobą

Celem treści przepisu art. 108 KC jest przeciwdziałanie dokonywania czynności prawnej w sytuacji konfliktu interesów reprezentowanego i reprezentanta działających w imieniu własnym lub w imieniu innego reprezentowanego. […]
18 maja 2022

Zaskarżanie uchwał w spółce z o.o. i spółce akcyjnej

Zgodnie z treścią art. 136 § 5 k.p.c., który dodany zostaje od lipca, przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, którzy pozostają stroną w procesie sądowym, mają obowiązek powiadomić […]