1. HWW
 2. /
 3. Usługi
 4. /
 5. Prawo podatkowe
 6. /
 7. Podatkowe interpretacje indywidualne, WIT,...

Podatkowe interpretacje indywidualne, WIT, WIA, WIS


Oferujemy doradztwo w zakresie uzyskiwania interpretacji podatkowych oraz innych decyzji administracyjnych takich jak WIT (Wiążące Informacje Taryfowe), WIA (Wiążące Informacje Akcyzowe) i WIS (Wiążące Informacje Stawkowe).

Pomagamy w przygotowaniu wniosków oraz reprezentacji przed organami podatkowymi, zapewniając naszym klientom pewność prawną oraz optymalizację podatkową. Nasze usługi obejmują analizę przepisów, przygotowanie dokumentacji oraz bieżące doradztwo podatkowe. Reprezentujemy naszych klientów w sporach podatkowych przed organami administracyjnymi i sądami, zapewniając kompleksowe wsparcie w zakresie interpretacji przepisów podatkowych oraz optymalizacji rozliczeń podatkowych.

Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w uzyskiwaniu interpretacji podatkowych oraz innych decyzji administracyjnych, co pozwala nam na skuteczne wsparcie naszych klientów w procesie uzyskiwania pewności prawnej oraz optymalizacji podatkowej. Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o interpretacje podatkowe, WIT, WIA oraz WIS, w tym analizę przepisów, przygotowanie dokumentacji oraz reprezentację przed organami podatkowymi. Nasze usługi obejmują również doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej działalności gospodarczej oraz zarządzania ryzykiem podatkowym.

Reprezentujemy naszych klientów w sporach podatkowych przed organami administracyjnymi i sądami, zapewniając kompleksowe wsparcie w zakresie interpretacji przepisów podatkowych oraz optymalizacji rozliczeń podatkowych. Nasz zespół prawników posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych oraz reprezentacji klientów przed sądami administracyjnymi. Oferujemy wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji procesowej, analizy ryzyk podatkowych oraz opracowania strategii procesowej, która pozwala na skuteczne zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz osiąganie celów biznesowych.

Osoba kontaktowa

Piotr Magda

Radca prawny


piotr.magda@hww.pl
+48 732 733 563

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.