1. HWW
 2. /
 3. Branże
 4. /
 5. Deweloperzy

Deweloperzy


Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy oferuje kompleksowe doradztwo prawne dla deweloperów, obejmujące wszystkie etapy realizacji inwestycji budowlanych. Nasz zespół składa się z doświadczonych prawników, którzy posiadają bogate doświadczenie w obsłudze projektów deweloperskich różnej skali, od małych inwestycji mieszkaniowych po rozbudowane projekty komercyjne.

Zakres Usług:

Analiza i Przygotowanie Gruntów Pod Inwestycję

 • Badania due diligence nieruchomości
 • Doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości
 • Przygotowanie i negocjacje umów przedwstępnych i warunkowych

Procesy Administracyjne i Prawne

 • Uzyskiwanie pozwoleń na budowę
 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • Doradztwo w zakresie zagospodarowania przestrzennego

Finansowanie Projektów

 • Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji
 • Przygotowanie i negocjacje umów kredytowych i leasingowych
 • Doradztwo w zakresie strukturyzacji finansowej projektów

Umowy z Wykonawcami i Podwykonawcami

 • Przygotowanie i negocjacje umów o roboty budowlane
 • Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
 • Rozwiązywanie sporów z wykonawcami i podwykonawcami

Obsługa Prawna w Zakresie Sprzedaży i Wynajmu

 • Przygotowanie umów sprzedaży i najmu lokali
 • Doradztwo prawne w procesie sprzedaży nieruchomości
 • Reprezentacja w negocjacjach z kupującymi i najemcami

Rozwiązywanie Sporów i Postępowania Sądowe

 • Reprezentacja deweloperów w sporach sądowych i arbitrażowych
 • Mediacje i negocjacje w celu polubownego rozwiązania sporów
 • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z inwestycjami budowlanymi

Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dostosowując nasze usługi do specyficznych potrzeb i oczekiwań klienta. Stawiamy na bliską współpracę z deweloperami, aby zapewnić efektywne i bezpieczne realizowanie inwestycji budowlanych. Nasza znajomość rynku oraz obowiązujących przepisów prawnych pozwala nam na oferowanie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań.

Jeśli jesteś deweloperem i potrzebujesz wsparcia prawnego na każdym etapie swojej inwestycji, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci są gotowi, aby pomóc Ci w realizacji Twoich projektów i zapewnić pełne bezpieczeństwo prawne Twoich działań.

Osoba kontaktowa

Adrian Łukasik

Aplikant radcowski

adrian.lukasik@hww.pl
+48 732 733 402

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.