1. HWW
 2. /
 3. Usługi
 4. /
 5. Zamówienia publiczne
 6. /
 7. Reprezentacja przed Krajową Izbą...

Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO)


Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nasze usługi obejmują przygotowanie odwołań, reprezentację podczas rozpraw oraz doradztwo prawne w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi. Dbamy o ochronę interesów naszych klientów, zapewniając zgodność z przepisami prawa zamówień publicznych oraz minimalizację ryzyk prawnych związanych z postępowaniami odwoławczymi.

Nasz zespół prawników posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów przed KIO, negocjacjach z zamawiającymi oraz doradztwie w zakresie strategii odwoławczych. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne, które pozwala naszym klientom na skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz osiąganie celów biznesowych w procesach związanych z zamówieniami publicznymi.

Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w realizacji postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne w zakresie przygotowania odwołań, reprezentacji podczas rozpraw oraz doradztwa prawnego w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi. Dbamy o ochronę interesów naszych klientów, zapewniając zgodność z przepisami prawa zamówień publicznych oraz minimalizację ryzyk prawnych związanych z postępowaniami odwoławczymi.

Nasze usługi obejmują również doradztwo w zakresie negocjacji ugód oraz reprezentacji klientów w mediacjach i arbitrażu. Pomagamy naszym klientom w analizie ryzyk prawnych związanych z postępowaniami przed KIO oraz opracowaniu strategii minimalizacji tych ryzyk. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne, które pozwala naszym klientom na skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz osiąganie celów biznesowych w procesach związanych z zamówieniami publicznymi.

Osoba kontaktowa

Adrian Łukasik

Aplikant radcowski

adrian.lukasik@hww.pl
+48 732 733 402

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.