Przejście umowy na sprzedaż energii na spadkobiercę