1. HWW
 2. /
 3. Usługi
 4. /
 5. Prawo korporacyjne

Prawo
korporacyjne


Dział Prawa Korporacyjnego HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy świadczy kompleksową obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, ich organów oraz wspólników i akcjonariuszy na każdym etapie funkcjonowania.

Nasz zespół świadczy doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności pomoc w wyborze formy prawnej dla planowanej działalności, a także doradztwo w zakresie tworzenia spółek zarówno z udziałem polskiego jak i obcego kapitału, w tym pomoc w wyborze optymalnego dla Klienta rodzaju spółki z uwzględnieniem aspektów prawnych i podatkowych. Przygotowujemy projekty umów i statutów spółek, regulaminy, działania organów spółek i inne wewnętrzne dokumenty regulujące jej działanie. Przeprowadzamy Klientów przez wszelkiego rodzaju zmiany korporacyjne i transformacje (przekształcenia, połączenia, podziały).

Doradzamy kompleksowo we wszelkich sprawach dotyczących prawa korporacyjnego, w tym w szczególności:

 • doradzamy w przeprowadzeniu procedury połączenia, podziału i przekształcenia spółek;
 • świadczymy bieżącą obsługę korporacyjną;
 • przygotowujemy dokumentację na potrzeby postępowań likwidacyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
 • reprezentujemy naszych Klientów na Zgromadzeniach Wspólników i Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy;
 • opracowujemy kompleksową strategię prowadzenia sporów korporacyjnych;
 • prowadzimy sprawy dotyczące roszczeń związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.;
 • dokonujemy formalnych zmian kapitałowych i osobowych w spółkach.

Osoba kontaktowa

Aleksandra Lindner

PARTNER, ADWOKAT, MEDIATOR SĄDOWY


aleksandra.lindner@hww.pl
+48 732 733 843

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.