Piotr Szlachta

25 czerwca 2024

Przejście umowy na sprzedaż energii na spadkobiercę

To, czy umowa sprzedaży energii elektrycznej przechodzi na spadkobiercę po śmierci odbiorcy można przenalizować w pierwszej kolejności od strony możliwości wstrzymania dostarczania energii przez przedsiębiorstwo energetyczne. […]