1. HWW
 2. /
 3. Branże
 4. /
 5. Budownictwo

Budownictwo


Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy oferuje kompleksowe doradztwo prawne w sektorze budownictwa, dostosowane do specyficznych potrzeb naszych klientów. Nasz zespół specjalistów, posiadający bogate doświadczenie w branży, zapewnia wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych.

Nasze usługi obejmują m.in.:

Doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych:

 • Sporządzanie i negocjowanie umów budowlanych, w tym umów o roboty budowlane, umów z podwykonawcami oraz umów z dostawcami materiałów.
 • Kompleksowe wsparcie prawne w procesie uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz innych niezbędnych zezwoleń i decyzji administracyjnych.
 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy realizacji inwestycji, w tym doradztwo w zakresie umów o generalne wykonawstwo, kontraktów typu „zaprojektuj i wybuduj” oraz umów PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego).

Obsługa prawna procesu budowlanego:

 • Reprezentowanie klientów w sporach związanych z realizacją inwestycji budowlanych, w tym w sporach sądowych i arbitrażowych.
 • Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem budowlanym oraz wsparcie w negocjacjach i mediacjach dotyczących roszczeń wynikających z realizacji umów budowlanych.
 • Monitorowanie zgodności realizacji inwestycji z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz normami technicznymi.

Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji budowlanych:

 • Przygotowywanie i negocjowanie umów kredytowych, leasingowych oraz innych form finansowania inwestycji budowlanych.
 • Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz innych dostępnych źródeł finansowania.
 • Analiza i ocena ryzyk związanych z finansowaniem projektów budowlanych oraz doradztwo w zakresie zabezpieczeń finansowych.

Doradztwo w zakresie nieruchomości:

 • Kompleksowa obsługa transakcji związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, w tym sporządzanie umów sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości.
 • Doradztwo w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz prawa planowania i zagospodarowania terenu.
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości oraz doradztwo w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów.

Nasi prawnicy posiadają szeroką wiedzę z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości oraz doświadczenie zdobyte przy realizacji licznych projektów budowlanych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom najwyższy poziom obsługi prawnej, dostosowany do specyficznych wymagań i potrzeb każdego projektu budowlanego.

Osoba kontaktowa

Adrian Łukasik

Aplikant radcowski

adrian.lukasik@hww.pl
+48 732 733 402

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.