3 czerwca 2024

Koncesja na sprzedaż energią elektryczną – co warto wiedzieć?

Znaczenie koncesji na sprzedaż energii elektrycznej Koncesja na obrót energią elektryczną jest specjalnym uprawnieniem wydawanym przez Prezesa URE w formie aktu administracyjnego. Pozwala ona na prowadzenie […]
23 maja 2024

Jak działa sprzedaż prądu z fotowoltaiki?

Jak produkowana jest nadwyżka prądu z fotowoltaiki? Panele fotowoltaiczne pobierają energię słoneczną i zmieniają ją wytwarzając energię elektryczną. Taki system PV umożliwia przy tym generowanie nadwyżek […]
21 maja 2024

Warunki przyłączenia do sieci energetycznej – o czym należy pamiętać?

Warunki przyłączenia – co powinny zawierać? Zgodnie z § 4 Rozporządzenia warunki przyłączenia określają w szczególności: miejsce przyłączenia; nieruchomość, obiekt lub lokal, do których energia elektryczna […]
15 maja 2024

Inwestycje w odnawialne źródła energii krok po kroku

Przy realizacji inwestycji odnawialnych źródeł energii należy zweryfikować, czy nie będzie konieczne: uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zweryfikowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub uzyskanie decyzji o […]
14 maja 2024

Nowelizacja Ustawy o OZE – co warto wiedzieć w 2024 roku?

W uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wskazano, że ratio legis […]
9 maja 2024

Wzrost odmów przyłączenia OZE i nowe wyzwania na polskim rynku energetycznym

Kluczowe punkty sprawozdania: Monitorowanie działalności operatorów. Sprawozdanie wskazuje na kontynuację roli URE w monitorowaniu działalności operatorów systemów dystrybucyjnych. Oddziały terenowe URE przeprowadziły szczegółowe analizy i postępowania […]
8 maja 2024

Nowe zmiany w Prawie Energetycznym: Zamrożenie Cen i Bon Energetyczny w 2024

zamrożenie cen energii dla m.in. sektora MŚP na poziomie 693 zł/MWh do końca 2024 r.; (nie dotyczy umów z ceną dynamiczną) zamrożenie cen energii dla m.in. […]
7 maja 2024

Proces inwestycyjny OZE – pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę w przedsięwzięciu OZE Przy realizacji przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii w przeważającej części przypadków konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Zainicjowanie postępowania […]
6 grudnia 2022

Szkolenie certyfikowane – Zamrożenie cen energii i gazu – wdrożenie, procesy, obsługa odbiorcy uprawnionego, zaliczki i rekompensaty

Szkolenie prowadzi Aleksandra Lindner- Adwokat, Mediator sądowy, dyrektor działu energetycznego i korporacyjnego HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy. Broszura – SZKOLENIE – ZAMROŻENIE CEN ENERGII I GAZU […]