Aleksandra Lindner

21 stycznia 2024

Dopłata dla przedsiębiorstw z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej

Przeczytaj pełen tekst dokumentu i dowiedz się, jakie kroki podjąć! To okazja, aby zniwelować wpływ wzrostu cen na Twoją działalność. Dokument: Dopłata dla przedsiębiorstw z tytułu […]
8 września 2022

Farmy fotowoltaiczne – inwestycja nie tylko w środowisko

Instalacje fotowoltaiczne zyskały ogromną popularność wśród inwestorów prywatnych z uwagi na możliwość obniżenia rachunków gospodarstw domowych za energię elektryczną. Przedsiębiorcy widzą w tym sposób na zasilenie […]
17 listopada 2021

Kontrola i efektywne działanie rad nadzorczych

W Nowelizacji zawarto przepisy wyposażające rady nadzorcze w nowe kompetencje takie jak m.in.: obowiązek oceny sprawozdań (w przypadku prostej spółki akcyjnej również ich prawidłowości i rzetelności) […]
7 października 2021

Nowelizacja KSH: Zmiany w zakresie odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych

Proponowaną przez autorów nowelizacji nowością ma być oparcie odpowiedzialności zarówno członków zarządów jak i członków rad nadzorczych ma tzw. zasadzie business judgement rule (biznesowej oceny sytuacji). […]