Aleksandra Lindner

9 maja 2024

Wzrost odmów przyłączenia OZE i nowe wyzwania na polskim rynku energetycznym

Kluczowe punkty sprawozdania: Monitorowanie działalności operatorów. Sprawozdanie wskazuje na kontynuację roli URE w monitorowaniu działalności operatorów systemów dystrybucyjnych. Oddziały terenowe URE przeprowadziły szczegółowe analizy i postępowania […]
8 maja 2024

Nowe zmiany w Prawie Energetycznym: Zamrożenie Cen i Bon Energetyczny w 2024

zamrożenie cen energii dla m.in. sektora MŚP na poziomie 693 zł/MWh do końca 2024 r.; (nie dotyczy umów z ceną dynamiczną) zamrożenie cen energii dla m.in. […]
21 stycznia 2024

Dopłata dla przedsiębiorstw z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej

Przeczytaj pełen tekst dokumentu i dowiedz się, jakie kroki podjąć! To okazja, aby zniwelować wpływ wzrostu cen na Twoją działalność. Dokument: Dopłata dla przedsiębiorstw z tytułu […]
8 września 2022

Farmy fotowoltaiczne – inwestycja nie tylko w środowisko

Instalacje fotowoltaiczne zyskały ogromną popularność wśród inwestorów prywatnych z uwagi na możliwość obniżenia rachunków gospodarstw domowych za energię elektryczną. Przedsiębiorcy widzą w tym sposób na zasilenie […]
17 listopada 2021

Kontrola i efektywne działanie rad nadzorczych

W Nowelizacji zawarto przepisy wyposażające rady nadzorcze w nowe kompetencje takie jak m.in.: obowiązek oceny sprawozdań (w przypadku prostej spółki akcyjnej również ich prawidłowości i rzetelności) […]
7 października 2021

Nowelizacja KSH: Zmiany w zakresie odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych

Proponowaną przez autorów nowelizacji nowością ma być oparcie odpowiedzialności zarówno członków zarządów jak i członków rad nadzorczych ma tzw. zasadzie business judgement rule (biznesowej oceny sytuacji). […]