Przesłanki uprawniające do dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego