Facebook

Linkedin

Farmy fotowoltaiczne – inwestycja nie tylko w środowisko

BLOG

Farmy fotowoltaiczne – inwestycja nie tylko w środowisko

Coraz większe znaczenie w pozyskiwaniu energii zyskują w ostatnich latach OZE, czyli odnawialne źródła energii, w szczególności te w postaci instalacji fotowoltaicznych. Zielona energia, czyli energia elektryczna pochodząca z instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, takich jak woda, wiatr, słońce, cieszy się coraz większą popularnością wśród zarówno inwestorów prywatnych, jak i przedsiębiorców. Poza zwiększającą się świadomością społeczeństwa w zakresie wpływu na środowisko sposobów pozyskiwania energii, znaczenie ma również wariant ekonomiczny pozyskiwania energii.

Instalacje fotowoltaiczne zyskały ogromną popularność wśród inwestorów prywatnych z uwagi na możliwość obniżenia rachunków gospodarstw domowych za energię elektryczną. Przedsiębiorcy widzą w tym sposób na zasilenie energią elektryczną większych obszarów poprzez budowę farm fotowoltaicznych, a więc i sposób na zysk.

Czy jest farma fotowoltaiczna?

W dużym skrócie, farma fotowoltaiczna jest specjalnie wydzielonym obszarem na danym terenie, na którym rozlokowane zostały panele fotowoltaiczne zamieniające energię ze słońca w energię elektryczną. Moc wytwarzania energii zależy od ilości zainstalowanych paneli fotowoltaicznych. Tym samym, im więcej paneli zostanie zainstalowanych, tym większa moc będzie generowana.

Coraz więcej podmiotów decyduje się dokonywanie inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne. Inwestycja może polegać na rejestracji przez inwestora spółki i budowie farmy fotowoltaicznej na wydzielonym obszarze. By farma fotowoltaiczna jednak powstała, wpierw należy dopilnować spełnienia szeregu obowiązków. Konieczne jest m.in. pozyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych i pozwoleń, w tym środowiskowych i budowlanych, uzyskanie warunków przyłączenia do sieci oraz posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której planowana jest inwestycja. Proces realizacji budowy farmy fotowoltaicznej i uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej jest więc dość czasochłonny.

Już na etapie początkowym mogą pojawić się problemy związane z nieruchomością pod inwestycję. Nie każdy inwestor bowiem posiada lub ma możliwość uzyskania tytułu własności pożądanego pod inwestycję gruntu. Często więc inwestorzy decydują się na zawarcie z właścicielem danej nieruchomości umowy dzierżawy, które zwykle zawierane są na 29 lat. Należy mieć na uwadze, że dzierżawiony grunt również musi spełniać określone warunki i w zależności od inwestora i inwestycji mogą się one różnić.

Jak zostało wskazane wyżej, proces uzyskania wszystkich wymaganych decyzji i pozwoleń jest czasochłonny i wymaga określonego nakładu środków finansowych. Dlatego też, potencjalny inwestor chcący zainwestować w zieloną energię i farmy fotowoltaiczne może również objąć udziały w już istniejącej spółce celowej powołanej specjalnie dla celów budowy farmy fotowoltaicznej bądź też nabyć prawa do samego projektu (instalacja na danej nieruchomości). W pierwszym przypadku, w razie nabycia 100 % udziałów spółki – inwestor stając się jedynym wspólnikiem spółki, staje się właścicielem projektu. Nabycie praw jedynie do konkretnego projektu (bez obejmowania udziałów spółki celowej) wiąże się z większą ilością obowiązków formalnych do spełnienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższej tematyki, zachęcamy Państwa do kontaktu z Kancelarią. Zapraszamy również do współpracy podmioty zainteresowane dokonywaniem inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne.

Aleksandra Lindner, adwokat, mediator sądowy

e-mail: aleksandra.lindner@hww.pltel: +48 732 733 843