Facebook

Linkedin

Szkolenie certyfikowane – Zamrożenie cen energii i gazu – wdrożenie, procesy, obsługa odbiorcy uprawnionego, zaliczki i rekompensaty

BLOG

Szkolenie certyfikowane – Zamrożenie cen energii i gazu – wdrożenie, procesy, obsługa odbiorcy uprawnionego, zaliczki i rekompensaty

Szkolenie certyfikowane - Zamrożenie cen energii i gazu - wdrożenie, procesy, obsługa odbiorcy uprawnionego, zaliczki i rekompensaty(1)

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu certyfikowanym, które dotyczyć będzie najgłośniejszych tematów obecnie na rynku energetycznym, czyli dwóch nowych ustaw, mających na celu m.in. zamrożenie cen prądu i gazu.

Szkolenie prowadzi Aleksandra Lindner- Adwokat, Mediator sądowy, dyrektor działu energetycznego i korporacyjnego HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy.

Broszura – SZKOLENIE – ZAMROŻENIE CEN ENERGII I GAZU – WDROŻENIE, PROCESY, OBSŁUGA ODBIORCY UPRAWNIONEGO, ZALICZKI I REKOMPENSATY

Termin szkolenia: 20 grudnia 2022 r.
Program obejmował będzie m.in. takie zagadnienia jak:

 • Wykład cz. I – Odbiorcy uprawnieni, ceny maksymalne
  • Katalog odbiorców uprawnianych, w tym jak rozróżnić podmioty MŚP?
  • Ceny maksymalne energii elektrycznej – ile wynoszą naprawdę i jak je obliczyć?
  • Procesy związane z rozpatrywaniem oświadczeń odbiorców uprawnionych.
  • Prawidłowa treść oświadczeń – w jaki sposób oświadczenia powinny być wypełnione, podpisane i złożone?
  • Jak rozliczyć nadpłaty powstałe po 23 lutego 2022 r., czy można je zaliczyć na poczet przyszłych należności?
  • Jak traktować oświadczenia, które wpłynęły po 1 grudnia 2022?
  • Sesja Q&A.

  Wykład cz. II – Rekompensaty, Fundusz, Zarządca rozliczeń i Upusty

  • Zasady przyznawania i wypłacania.
  • Obowiązki podmiotów uprawnionych.
  • Wymogi i terminy wniosków o wypłatę rekompensat.
  • Wnioski o zaliczkę.
  • Odpis na Fundusz – kto jest zobowiązany go przekazać i w jakiej wysokości?
  • Obowiązki sprawozdawcze wytwórców.
  • Upusty, zasady rozliczania.
  • Sesja Q&A

  Wykład cz. III – Zamrożenie cen gazu dla firm

  • Cena maksymalna za sprzedaż i zamrożenie opłat dystrybucyjnych
  • Podmioty uprawnione – kto objęty zamrożeniem?
  • Obowiązki sprzedawców.
  • Zwrot podatku VAT.
  • Gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.
  • Sesja Q&A.

Broszura – SZKOLENIE – ZAMROŻENIE CEN ENERGII I GAZU – WDROŻENIE, PROCESY, OBSŁUGA ODBIORCY UPRAWNIONEGO, ZALICZKI I REKOMPENSATY

Szkolenie jest płatne. Uczestnikom po szkoleniu zostanie przekazane nagranie oraz prezentacja szkoleniowa oraz odpowiedni certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.
Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w szkoleniu wynosi: 1250 zł + 23% VAT

Chęć udziału w szkoleniu proszę potwierdzić poprzez wypełnienie i przesłanie krótkiego formularza zgłoszeniowego – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – ZAMROŻENIE CEN ENERGII I GAZU – WDROŻENIE, PROCESY, OBSŁUGA ODBIORCY UPRAWNIONEGO, ZALICZKI I REKOMPENSATY

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o możliwie szybkie procesy decyzyjne.

W razie ewentualnych pytań i wątpliwości, pozostajemy do dyspozycji.