Prawo Energetyczne

18 czerwca 2024

Zmiany w rozliczaniu prosumentów

Zmiany w rozliczaniu prosumentów: Główne założenia Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, tj. art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach […]
16 czerwca 2024

Odwołanie od decyzji Prezesa URE do SOKiK

Kiedy można złożyć odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Zgodnie z art. 30 ust. 2 – 4 ustawy z […]
13 czerwca 2024

Dystrybucja paliwa w Polsce od strony prawnej – co warto wiedzieć?

Dystrybucja paliwa – podstawowe informacje prawne Podstawowym aktem prawnym regulującym dystrybucję paliwami ciekłymi jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo Energetyczne. Na początku […]
3 czerwca 2024

Koncesja na sprzedaż energią elektryczną – co warto wiedzieć?

Znaczenie koncesji na sprzedaż energii elektrycznej Koncesja na obrót energią elektryczną jest specjalnym uprawnieniem wydawanym przez Prezesa URE w formie aktu administracyjnego. Pozwala ona na prowadzenie […]
23 maja 2024

Jak działa sprzedaż prądu z fotowoltaiki?

Jak produkowana jest nadwyżka prądu z fotowoltaiki? Panele fotowoltaiczne pobierają energię słoneczną i zmieniają ją wytwarzając energię elektryczną. Taki system PV umożliwia przy tym generowanie nadwyżek […]
21 maja 2024

Warunki przyłączenia do sieci energetycznej – o czym należy pamiętać?

Warunki przyłączenia – co powinny zawierać? Zgodnie z § 4 Rozporządzenia warunki przyłączenia określają w szczególności: miejsce przyłączenia; nieruchomość, obiekt lub lokal, do których energia elektryczna […]
15 maja 2024

Inwestycje w odnawialne źródła energii krok po kroku

Przy realizacji inwestycji odnawialnych źródeł energii należy zweryfikować, czy nie będzie konieczne: uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zweryfikowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub uzyskanie decyzji o […]
14 maja 2024

Nowelizacja Ustawy o OZE – co warto wiedzieć w 2024 roku?

W uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wskazano, że ratio legis […]
9 maja 2024

Wzrost odmów przyłączenia OZE i nowe wyzwania na polskim rynku energetycznym

Kluczowe punkty sprawozdania: Monitorowanie działalności operatorów. Sprawozdanie wskazuje na kontynuację roli URE w monitorowaniu działalności operatorów systemów dystrybucyjnych. Oddziały terenowe URE przeprowadziły szczegółowe analizy i postępowania […]