1. HWW
  2. /
  3. Blog

Blog


Poznaj nowości prawno-podatkowe, poznaj ciekawe i niejednokrotnie głośne sprawy w których bierzemy udział, a także poznasz nas bliżej!

23 maja 2024

Jak działa sprzedaż prądu z fotowoltaiki?

Jak produkowana jest nadwyżka prądu z fotowoltaiki? Panele fotowoltaiczne pobierają energię słoneczną i zmieniają ją wytwarzając energię elektryczną. Taki system PV umożliwia przy tym generowanie nadwyżek […]
22 maja 2024

Istotne orzeczenie TSUE w zakresie podstawy opodatkowania VAT przy aporcie

Czego dotyczyła sprawa? Wyrok TUSE dotyczył polskiej spółki akcyjnej, która otrzymała aportem majątek obejmujący m.in. nieruchomości. Wynagrodzeniem za aport były akcje nowej emisji, wycenione zgodnie z […]
21 maja 2024

Warunki przyłączenia do sieci energetycznej – o czym należy pamiętać?

Warunki przyłączenia – co powinny zawierać? Zgodnie z § 4 Rozporządzenia warunki przyłączenia określają w szczególności: miejsce przyłączenia; nieruchomość, obiekt lub lokal, do których energia elektryczna […]
16 maja 2024

Wykroczenie i przestępstwo karno skarbowe – od jakiej kwoty?

Czym jest czyn zabroniony na tle Kodeksu karnego skarbowego? W pierwszej kolejności należy odnieść się do samego pojęcia czynu zabronionego oraz znamion, które decydują o uznaniu […]
15 maja 2024

Inwestycje w odnawialne źródła energii krok po kroku

Przy realizacji inwestycji odnawialnych źródeł energii należy zweryfikować, czy nie będzie konieczne: uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zweryfikowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub uzyskanie decyzji o […]
14 maja 2024

Nowelizacja Ustawy o OZE – co warto wiedzieć w 2024 roku?

W uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wskazano, że ratio legis […]
10 maja 2024

Mediacja sądowa – co to jest i na czym polega?

Czym jest mediacja? Mediacja jest procedurą rozwiązywania sporów, polegającą na wprowadzeniu pomiędzy strony konfliktu bezstronnej osoby trzeciej, której zadaniem nie jest rozstrzygnięcie sporu, lecz udzielenie stronom […]
9 maja 2024

Wzrost odmów przyłączenia OZE i nowe wyzwania na polskim rynku energetycznym

Kluczowe punkty sprawozdania: Monitorowanie działalności operatorów. Sprawozdanie wskazuje na kontynuację roli URE w monitorowaniu działalności operatorów systemów dystrybucyjnych. Oddziały terenowe URE przeprowadziły szczegółowe analizy i postępowania […]
9 maja 2024

Czy optymalizacja podatkowa jest legalna?

Co to jest optymalizacja podatkowa? Optymalizacja podatkowa to skomplikowana procedura mająca na celu zminimalizowanie zobowiązań podatkowych. Odpowiadając na pytanie czy optymalizacja podatkowa jest legalna trzeba odpowiedzieć  […]