Fundacja rodzinna

14 lutego 2024

Fundacja rodzinna – obowiązek sporządzenia spisu mienia

Pierwszy spis mienia powinien zostać dokonany przez Fundatora, który zobowiązany jest do sporządzenia spisu mienia wnoszonego na pokrycie funduszu założycielskiego. W dalszej kolejności to na zarządzie […]
18 maja 2023

Fundacja rodzinna – nowy podatnik CIT

Fundacja rodzinna ma w założeniu podlegać zwolnieniu podmiotowemu z opodatkowania w zakresie w jakim prowadzi działalność opisaną w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej, który to […]
15 maja 2023

Fundacja rodzinna – fundator, beneficjent oraz majątek fundacji rodzinnej

Fundator Jak zostało opisane w poprzednim wpisie dotyczącym fundacji rodzinnej, dla utworzenia fundacji konieczne jest złożenie oświadczenia o powołaniu fundacji przez fundatora. Fundatorem może być natomiast […]
8 maja 2023

Organy fundacji rodzinnej – zarządzanie i nadzorowanie fundacji rodzinnej

PRZEPISY OGÓLNE Niezależnie od tego, z jakim organem mamy do czynienia, w ustawie przewidziano ogólne przepisy dla członków każdego z ww. organów, w szczególności dotyczące: kadencji […]
18 kwietnia 2023

Zmiany podatkowe w fundacji rodzinnej już uchwalone

W kwestii opodatkowania instytucja fundacji rodzinnej wydaje się być bardzo korzystnym rozwiązaniem, bowiem do chwili, gdy nie nastąpi dystrybucja środków na rzecz beneficjentów fundacji – jest […]
21 marca 2023

Fundacja rodzinna – czym jest i jak ją utworzyć?

Z Uzasadnienia do Projektu ustawy o fundacji rodzinnej (Druk nr 2798) możemy wywnioskować, że idea fundacji rodzinnej opiera się na założeniu, że biznes i rodzina są […]
19 października 2022

Roszczenie o zachowek

Komu więc przysługuje zachowek? Można powiedzieć, że najbliższej rodzinie – zstępnym (dzieciom, wnukom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy. Co jednak istotne, ustawodawca nie zalicza do tej grupy […]