Fundacja rodzinna – obowiązek sporządzenia spisu mienia