Fundacja rodzinna – fundator, beneficjent oraz majątek fundacji rodzinnej