Piotr Magda

26 lutego 2024

99 do 1 to nie spółka jednoosobowa – dominujący wspólnik nie podlega składkom ZUS

Uchwała Sąd Najwyższy odpowiadając na pytanie: „​Czy wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów zapewniających mu możliwość swobodnego kształtowania treści uchwał na zgromadzeniu […]
27 października 2023

Przesłanki wykreślenia z rejestru VAT i procedura przywrócenia wpisu do rejestru VAT

Wykreślenie z rejestru VAT Przepis art. 96 ustawy o VAT przewiduje kilka przypadków, w których podatnik może być wykreślony z rejestru VAT. Jedną z takich sytuacji […]
23 października 2023

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienia praktykę w sprawie wniosków o interpretację dotyczących ulgi IP BOX

Niemniej dla zarysowania kontekstu wskazać należy tylko, że dotychczas aktualny problem w zakresie interpretacji dot. IP BOX polegał na niezgodnym z prawem uchylaniu się Dyrektora KIS […]
18 października 2023

Problem podwójnego opodatkowania spadków i darowizn

W ostatnim czasie kwestia opodatkowania zagranicznych spadków oraz darowizn była przedmiotem np. interpelacji poselskiej (z dnia 16 grudnia 2021 r. nr 29417), petycji obywatelskiej (z dnia […]
14 września 2023

Nieoczywiste wydatki jako koszty uzyskania przychodu

Na wstępie podkreślić należy, że jedną z najważniejszych wytycznych uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Co oczywiste, wydatek […]
18 maja 2023

Fundacja rodzinna – nowy podatnik CIT

Fundacja rodzinna ma w założeniu podlegać zwolnieniu podmiotowemu z opodatkowania w zakresie w jakim prowadzi działalność opisaną w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej, który to […]
27 lutego 2023

Podatek od nieruchomości – kiedy jestem podatnikiem?

Katalog podmiotów posiadających status podatnika podatku od nieruchomości wskazuje art. 3 ust. 1 w/w ustawy, który stanowi, że podatnikami podatku od nieruchomości są: osoby fizyczne, osoby […]
12 września 2022

Kłopotliwe PKWiU, czyli kto odpowiada za wskazanie przedmiotu działalności

W przypadku podatników, którzy chcą uzyskać interpretację indywidualną dochodzi do kierowania wezwań, w których kieruje się pytania odnośnie wskazania klasyfikacji PKWiU pod rygorem pozostawienia wniosku bez […]
17 sierpnia 2022

Odzyskanie VAT przez rolnika? Jest na to przepis

Co do zasady, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi wykonującemu działalność gospodarczą przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku […]