Zmiany w linii orzeczniczej dotyczącej podnoszenia zarzutu potrącenia – uchwała Sądu Najwyższego z 2 lipca 2024 r.