Podatki

7 marca 2024

O strukturze organizacyjnej fiskusa słów kilka

Kto zatem sprawuje nadzór nad całą administracją podatkową? Który urząd odpowiada za wydawanie interpretacji podatkowych, a który za przeprowadzanie kontroli celno-skarbowych? Zapraszam do lektury niniejszego artykułu, […]
4 lutego 2024

Czy opinia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ma charakter wiążący dla Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przy odmowie wydania interpretacji indywidualnej?

Co do zasady Dyrektor KIS nie ma prawa odmówić wydania interpretacji, w której potwierdzi stanowisko wnioskodawcy lub uzna je za nieprawidłowe. Istnieją jednak wyjątki, w których […]
14 grudnia 2023

Jak rozliczyć przychody z najmu za 2023 rok?

Ustawodawca bowiem dał podatnikom możliwość wyboru formy opodatkowania umowy najmu – rozliczając w 2023 roku PIT za 2022 mogli oni rozliczyć go na zasadach ogólnych (według […]
15 listopada 2023

Minimalny podatek CIT – nowa instytucja w polskim prawie podatkowym

I choć przepisy o podatku minimalnym obowiązują już od prawie dwóch lat, Ministerstwo Finansów zwolniło z obowiązku jego zapłaty osoby prawne (od 1 stycznia 2022 roku […]
6 listopada 2023

Rynkowy czynsz najmu nie stanowi ukrytych zysków w estońskim CIT

Czego dotyczyła sprawa Wyrok zapadł w związku ze złożoną przez podatnika skargą na wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacją indywidualną. Podatnik wniósł o wydanie interpretacji […]
27 października 2023

Przesłanki wykreślenia z rejestru VAT i procedura przywrócenia wpisu do rejestru VAT

Wykreślenie z rejestru VAT Przepis art. 96 ustawy o VAT przewiduje kilka przypadków, w których podatnik może być wykreślony z rejestru VAT. Jedną z takich sytuacji […]
23 października 2023

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienia praktykę w sprawie wniosków o interpretację dotyczących ulgi IP BOX

Niemniej dla zarysowania kontekstu wskazać należy tylko, że dotychczas aktualny problem w zakresie interpretacji dot. IP BOX polegał na niezgodnym z prawem uchylaniu się Dyrektora KIS […]
18 października 2023

Problem podwójnego opodatkowania spadków i darowizn

W ostatnim czasie kwestia opodatkowania zagranicznych spadków oraz darowizn była przedmiotem np. interpelacji poselskiej (z dnia 16 grudnia 2021 r. nr 29417), petycji obywatelskiej (z dnia […]
3 sierpnia 2023

Zakończenie roku podatkowego w trakcie roku obrotowego z preferencją w wypłacie zysku komplementariusza – mamy interpretację KIS

We wniosku zadano dwa pytania, pierwsze odnoszące się do tego czy w przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w roku kalendarzowym 2023 wystąpią […]