Przesłanki wykreślenia z rejestru VAT i procedura przywrócenia wpisu do rejestru VAT