prawo podatkowe

15 listopada 2023

Minimalny podatek CIT – nowa instytucja w polskim prawie podatkowym

I choć przepisy o podatku minimalnym obowiązują już od prawie dwóch lat, Ministerstwo Finansów zwolniło z obowiązku jego zapłaty osoby prawne (od 1 stycznia 2022 roku […]
6 listopada 2023

Rynkowy czynsz najmu nie stanowi ukrytych zysków w estońskim CIT

Czego dotyczyła sprawa Wyrok zapadł w związku ze złożoną przez podatnika skargą na wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacją indywidualną. Podatnik wniósł o wydanie interpretacji […]
27 października 2023

Przesłanki wykreślenia z rejestru VAT i procedura przywrócenia wpisu do rejestru VAT

Wykreślenie z rejestru VAT Przepis art. 96 ustawy o VAT przewiduje kilka przypadków, w których podatnik może być wykreślony z rejestru VAT. Jedną z takich sytuacji […]
23 października 2023

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienia praktykę w sprawie wniosków o interpretację dotyczących ulgi IP BOX

Niemniej dla zarysowania kontekstu wskazać należy tylko, że dotychczas aktualny problem w zakresie interpretacji dot. IP BOX polegał na niezgodnym z prawem uchylaniu się Dyrektora KIS […]
18 października 2023

Problem podwójnego opodatkowania spadków i darowizn

W ostatnim czasie kwestia opodatkowania zagranicznych spadków oraz darowizn była przedmiotem np. interpelacji poselskiej (z dnia 16 grudnia 2021 r. nr 29417), petycji obywatelskiej (z dnia […]
14 września 2023

Nieoczywiste wydatki jako koszty uzyskania przychodu

Na wstępie podkreślić należy, że jedną z najważniejszych wytycznych uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Co oczywiste, wydatek […]